Tại Hội thảo “Kiểm toán Nhà nước - 30 năm xây dựng và phát triển”, diễn ra sáng 3/7, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khẳng định, trong tiến trình 30 năm trưởng thành và phát triển của KTNN, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy định chuyên môn, nghiệp vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần xây dựng tầm vóc cơ quan KTNN trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp, hiện đại. Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Chia sẻ về khó khăn những ngày đầu thành lập, nguyên Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Mai Vinh cho biết, sự ra đời của KTNN là một yêu cầu tất yếu trong cơ chế thị trường. Khó khăn đầu tiên phải kể đến là việc địa vị pháp lý chưa tương xứng với hoạt động của KTNN. Địa vị pháp lý của KTNN lúc đầu chưa được xác lập đầy đủ, mới chỉ “chứa đựng” trong Nghị định số 70/CP của Chính phủ, trong khi đó, hoạt động về tài chính ngân sách của quốc gia là vô cùng rộng lớn. Vì vậy, hoạt động của Đoàn kiểm toán gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác phối hợp với các đơn vị được kiểm toán.

Là người chủ trì xây dựng Quy chế kiểm soát chất lượng đầu tiên của KTNN, ông Hoàng Phú Thọ - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, KTNN - cho biết, cuối năm 2013, trước yêu cầu của Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn, khi ấy, ông đang là Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đã triển khai xây dựng quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán với 5 cấp độ kiểm soát từ kiểm toán viên, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng cho đến lãnh đạo KTNN.

Hoàn thiện hệ thống chuyên môn, nghiệp vụ - vấn đề quan trọng trong tiến trình phát triển của Kiểm toán Nhà nước

Ông Hoàng Phú Thọ - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, KTNN. Ảnh: Bùi Quang Hiếu

“Tôi nhận thấy rằng, KTNN đạt được những thành công và uy tín như hôm nay là do tất cả các Tổng KTNN đều quan tâm và coi trọng công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán. Đặc biệt hiện nay, Ngành rất chú trọng công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên, nhất là trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Ngành, với phương châm hoạt động “Chất lượng, chất lượng hơn và chất lượng hơn nữa” - ông Thọ nhấn mạnh.

Năm 2013, trên cơ sở hoạt động hợp tác quốc tế của KTNN Việt Nam được mở rộng, KTNN bắt đầu tiến hành xây dựng, sửa đổi hệ thống Chuẩn mực KTNN lần thứ 3. Đến năm 2016, 39 chuẩn mực KTNN mới đã được ban hành, tiếp cận Chuẩn mực quốc tế ISSAIs, chọn lọc những nội dung cốt lõi của quốc tế, nhưng vẫn phù hợp với cơ chế, chính sách, pháp luật và thực tiễn của Việt Nam.

Hoàn thiện hệ thống chuyên môn, nghiệp vụ - vấn đề quan trọng trong tiến trình phát triển của Kiểm toán Nhà nước

Ông Nguyễn Lương Thuyết, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, KTNN chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Bùi Quang Hiếu

Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Tổ trưởng Tổ soạn thảo sửa đổi, bổ sung Hệ thống Chuẩn mực KTNN - ông Nguyễn Lương Thuyết - cho hay, thực hiện chỉ đạo của Tổng KTNN, Tổ soạn thảo đã rà soát kế thừa các nội dung của hệ thống 39 chuẩn mực cũ; đồng thời nghiên cứu tiếp thu Hệ thống Chuẩn mực của INTOSAI để sửa đổi, bổ sung, lược bỏ những nội dung không còn phù hợp./.