Ngày 27/7/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Từ năm học 2020-2021, ngày tựu trường sớm nhất của học sinh trên địa bàn cả nước sẽ là ngày 01/9 hàng năm. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định, học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 01/9; tổ chức khai giảng vào ngày 05/9.

Thời gian kết thúc học kỳ 1 là trước ngày 16/01/2021. Thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 vào trước ngày 25/5/2021 và kết thúc trước ngày 31/5/2021.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở vào trước ngày 15/6/2021.

Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 vào trước ngày 31/7/2021.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ 1 có ít nhất 18 tuần, học kỳ 2 có ít nhất 17 tuần). Giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quyết định cho việc học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/7/2020 và thay thế Quyết định số 2071 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm 2017-2018.

Như vậy, kể từ năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo, ngày tựu trường sớm nhất của học sinh trên địa bàn cả nước sẽ là ngày 01/9 hàng năm./.