Chiều 5/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư họp báo trước thềm Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017 và các bên liên quan.

Toàn cảnh họp báo

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thanh Lê, Trưởng phòng hợp tác quốc tế - Cục Phát triển Doanh nghiệp cho biết, chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017 là “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên toàn cầu hoá”, với 3 tiểu chủ đề:

Một là, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai là, thuận lợi hoá môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ thông qua tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận công nghệ, trình độ quản lý, hỗ trợ nâng cao năng lực qua đào tạo, tư vấn và kết nối kinh doanh.

Ba là, đẩy mạnh tinh thần kinh doanh APEC trong kỷ nguyên số (thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và tăng cường đạo đức kinh doanh).

Bà Nguyễn Thanh Lê nhấn mạnh, Hội nghị này đặt trong tâm vào lĩnh vực ưu tiên gồm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; Đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp cho biết thêm, Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 dự kiến sẽ trao đổi và thông qua các văn kiện chính, như: tuyên bố APEC về thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp; Chiến lược thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo; Báo cáo kiến nghị của Hội nghị Bộ trưởng tới Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC 2017.

Đây là cơ hội để trao đổi, thảo luận, đưa ra những ý tưởng hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ APEC, nâng cao năng lực hội nhập của các địa phương và doanh nghiệp, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, năm 2006, Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò nền kinh tế chủ nhà APEC, được các thành viên và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Với vai trò chủ nhà APEC 2017, Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cả về nội dung và các phương thức tổ chức để đảm bảo tiếp tục đem lại sự thành công và ấn tượng của sự kiện này.

Đồng thời, tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC năm 2017 sẽ đóng góp vào các hoạt động phong phú, đa dạng của năm APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam, giúp Việt Nam có thêm cơ hội quý báu để trao đổi, thảo luận, đưa ra những ý tưởng hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ APEC để nâng cao năng lực hội nhập của các địa phương và doanh nghiệp, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế sâu rộng.

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 10-15/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh với trọng điểm là Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 tổ chức ngày 15/9/2017, xoanh quanh là một loạt các sự kiện và hoạt động bao gồm: Hội nghị Nhóm công tác doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 45 (13-14/09/2017) và các hội thảo về Diễn đàn APEC O2O (ngày 10/09/2017), Hội thảo tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ trong kỷ nguyên số (ngày 11/09/2017), Diễn đàn khởi nghiệp (ngày 11-12/09/2017), Diễn đàn Kinh tế số (ngày 12/09/2017)./.