Đây là những kết quả chính trong khảo sát mới nhất của HSBC “Navigator: Sẵn sàng cho tương lai”, được thực hiện với hơn 2.500 công ty tại 14 thị trường trên toàn cầu, trong đó hơn 1.300 công ty từ 7 nền kinh tế lớn ở châu Á – Thái Bình Dương.

50% các doanh nghiệp châu Á gia tăng cam kết đối với các hoạt động bền vững.

Cải tiến là nền tảng cho thành công trong tương lai

Ngày càng nhiều các doanh nghiệp châu Á tin rằng cơ hội lớn nhất cho tăng trưởng trong tương lai phụ thuộc vào cải tiến công nghệ, phát triển bền vững và phát triển nhân sự để khai thác các tiến bộ về công nghệ. Trong khi, hơn một phần ba các doanh nghiệp châu Á ưu tiên mở rộng thị trường mới, đa phần doanh nghiệp chuyển hướng tập trung sang cải thiện năng suất và ứng dụng công nghệ mới.

Cụ thể, khảo sát cho thấy, 43% công ty tại châu Á cho rằng cải tiến là nền tảng cho thành công trong tương lai, so với 42% công ty ở châu Âu và 29% tại Bắc Mỹ.

Ông Stuart Tait, Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương Khối khách hàng doanh nghiệp của HSBC tin rằng, các doanh nghiệp châu Á có thái độ tích cực về triển vọng tương lai hơn các khu vực khác trên thế giới do nền kinh tế năng động của khu vực này.

“Với mức độ đô thị hóa ngày càng tăng, sự phát triển của tầng lớp trung lưu cũng như hoạt động giao thương và đầu tư nhộn nhịp giữa các quốc gia châu Á, các doanh nghiệp nhìn thấy nhiều cơ hội hơn là thách thức trong tương lai”, ông Stuart Tait cho hay.

Ông cũng cho rằng, các công ty tại châu Á đang ngày càng nhanh nhạy trong bối cảnh cơ sở khách hàng phát triển nhanh chóng. Ông nhận định: “Doanh nghiệp châu Á đã quá quen thuộc với những thay đổi mang tính phá vỡ và họ nhận ra rằng năng suất và công nghệ mới là yếu tố then chốt đối với sự thành công và trường tồn của công ty.”

Doanh nghiệp đặt cược gấp đôi vào phát triển bền vững

Theo khảo sát, 44% doanh nghiệp châu Á kỳ vọng đạt mức tăng trưởng từ 3% đến 5% trong hai năm tới, một kết quả lạc quan hơn so với các công ty châu Âu (32%) và Bắc Mỹ (30%). Để đạt được mức tăng trưởng này, các công ty châu Á đang tập trung vào các hoạt động mang tính trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.

Theo Stuart Tait, các doanh nghiệp châu Á có chiến lược không tăng trưởng bằng mọi giá. Để “Sẵn sàng cho tương lai”, doanh nghiệp đặt cược gấp đôi vào phát triển bền vững, với 50% công ty có kế hoạch tăng các khoản đầu tư bền vững.

Kết quả cũng cho thấy sự tương phản về mức độ quan tâm đối với phát triển bền vững của những doanh nghiệp châu Á và các công ty châu Âu (39%) và Bắc Mỹ (45%). Trong số các thị trường châu Á tham gia khảo sát, các doanh nghiệp Ấn Độ (59%), Indonesia (57%) và Trung Quốc (60%) đang dẫn đầu.

Cũng theo khảo sát, công nghệ đang tạo ra sự chuyển đổi về nhân sự tương lai tại châu Á. Các công ty có một mục tiêu kép đối với công nghệ: thúc đẩy mục tiêu đưa khách hàng làm trọng tâm và nâng cao năng lực con người.

Về yếu tố lấy khách hàng làm trọng tâm, hơn ba phần tư (78%) doanh nghiệp châu Á tin rằng tích hợp công nghệ mới sẽ giúp nhân viên hiểu nhu cầu của khách hàng nhiều hơn.

Hơn nữa, khảo sát cũng cho thấy, quá trình chuyển đổi số đang tác động đến những kỹ năng mà con người cần cho tương lai. Tại châu Á, các công ty đang đầu tư phát triển các kỹ năng liên quan tới marketing kỹ thuật số (21%), các hoạt động kinh doanh bền vững (17%) và tư duy thiết kế - hệ thống (18%), tương tự như các doanh nghiệp ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Nhận xét về nơi làm việc tại châu Á trong tương lai, ông Stuart Tait chia sẻ, sức mạnh của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhân viên của mình. Khi công nghệ phát triển, đây là thời điểm để các tổ chức tiến hành đào tạo về công nghệ cho nhân viên, từ đó giúp họ bắt kịp với các xu hướng mới.

“Các doanh nghiệp đang đặt nhân viên làm trung tâm trong mọi hoạt động. Rõ ràng các doanh nghiệp châu Á nhận thấy rằng, công nghệ, cùng với nâng cao trình độ là các yếu tố chính giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển và con người”, ông Stuart Tait kết luận./.

Các phỏng vấn trong khảo sát “Navigator: Sẵn sàng cho tương lai” được thực hiện tại Úc, Canada, Trung Quốc đại lục, Pháp, Đức, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mexico, Singapore, các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Anh và Mỹ vào tháng 5/2019.