Tổng hợp của Trung tâm thông tin giám sát tài chính quốc gia (Ủy ban giám sát tài chính quốc gia), giá trị danh nghĩa của tổng nợ toàn cầu đã giảm khoảng 4.000 tỷ USD xuống dưới mức 300.000 tỷ USD vào cuối năm 2022, đánh dấu sự sụt giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 2015 tính theo giá trị USD.

Nợ toàn cầu giảm lần đầu tiên kể từ năm 2015
Giá trị danh nghĩa của tổng nợ toàn cầu đã giảm khoảng 4.000 tỷ USD vào cuối năm 2022 (ảnh: thoibaonganhang.vn)

Tuy nhiên, với chi phí đi vay ngày càng tăng, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi, sự sụt giảm tổng nợ còn do khoản nợ của các quốc gia phát triển giảm khoảng 6.000 tỷ USD xuống 200.000 tỷ USD. Trong khi đó, nợ công quốc tế của nhiều nước đang phát triển lại tăng lên, do đồng nội tệ mất giá mạnh so với USD trong năm 2022. Ước tính tỷ lệ nợ/GDP của các thị trường mới nổi đã tăng từ dưới 64% GDP lên gần 65% GDP trong năm 2022.

Kinh tế hồi phục trở lại mạnh hơn, trong khi lạm phát lại cao hơn khiến tỷ lệ nợ/GDP toàn cầu giảm hơn 12 điểm % xuống 338% GDP - mức giảm hàng năm thứ hai liên tiếp…/.