ThS. NCS. PHẠM QUỐC TRÍ

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 30, tháng 10/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây