Toàn cảnh Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào các KCN, KKT Việt Nam năm 2021
Toàn cảnh Diễn đàn Xúc tiến đầu tư vào các KCN, KKT Việt Nam năm 2021

Trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào các KCN, KKT trong thời gian tới; với mục tiêu chia sẻ, lắng nghe các ý kiến, đóng góp từ các tổ chức quốc tế, các cơ quan nhà nước, các nhà đầu tư trong và ngoài nước để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh vào các KCN, KKT của Việt Nam thuận lợi hơn; góp phần thúc đẩy các KCN, KKT Việt Nam tiếp tục là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Từ khi bắt đầu mở cửa nền kinh tế và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã và đang tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh để kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư, trong đó trọng tâm là:

(1) hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi.

(2) xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tư, sản xuất kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn và phù hợp với thông lệ quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

(3) xây dựng nền hành chính minh bạch, thân thiện và đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào các KCN, KKT Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của các đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Bộ, ngành chức năng; UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước; các Ban Quản lý KCN, KKT và các công ty phát triển hạ tầng tại các địa phương; các Viện nghiên cứu; các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước; các tổ chức quốc tế và các cơ quan báo chí, truyền thông…

Qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, trên cả nước đã có 395 KCN, 26 KKT cửa khẩu và 18 KKT ven biển được thành lập. Các KCN, KKT đã có những đóng góp tích cực, quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam; góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước theo hướng gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, giá trị công nghệ, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết việc làm, phát triển đô thị, thúc đẩy liên kết ngành và liên kết vùng, bảo vệ môi trường sinh thái, mở rộng quan hệ đối ngoại… Vì vậy, việc phát triển các KCN, KKT là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược, định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam- Khu vực động lực thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Cần đổi mới toàn diện các KCN, KKT để đảm bảo hiệu quả và bền vững

Hướng đi và triển vọng tươi sáng cho phát triển các KCN, KKT Việt Nam
Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Lê Thành Quân phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Lê Thành Quân cho biết, Việt Nam đang đứng trước đòi hỏi phải đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn để trở thành một đất nước phát triển và hiện đại, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tránh tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với sự phát triển KCN, KKT cần có thay đổi để đảm bảo hiệu quả và bền vững hơn nữa.

Định hướng, chủ trương của Đảng, Chính phủ Việt Nam gần đây yêu cầu về nâng cao hiệu quả hoạt động của KCN, KKT theo hướng kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu; trong đó lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo, xác định rõ trọng tâm phát triển và cơ chế, chính sách vượt trội phù hợp với đặc thù của từng mô hình và phát triển KKT, KCN sinh thái ven biển gắn với hình thành và phát triển các trung tâm kinh tế biển mạnh.

Trên thế giới, các quốc gia tiếp tục coi KCN, KKT là mô hình hiệu quả để phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư, đặc biệt là đối với quốc gia đang phát triển. Các mô hình KCN truyền thống hướng đến xuất khẩu và dựa chủ yếu vào ưu đãi về tài chính đang được chuyển đổi mạnh mẽ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh dựa trên: Mô hình quản lý tiên tiến; hợp tác, cộng sinh công nghiệp để sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu, năng lượng, tài nguyên, chia sẻ dịch vụ dùng chung. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thúc đẩy chuyển đổi mô hình sản xuất, hợp tác kinh doanh, chuỗi giá trị toàn cầu; phương thức điều hành, tổ chức và huy động nguồn lực của doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp từ số hóa đơn giản sang hình thức đổi mới sáng tạo dựa trên sự kết hợp nhiều loại công nghệ. Qua đó, ảnh hưởng đến mô hình, định hướng phát triển của KCN, KKT ở Việt Nam trong thời gian tới.

Vụ trưởng Lê Thành Quân nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh của các KCN, KKT tại Việt Nam, với vai trò cơ quan đầu mối, tham mưu về quản lý nhà nước đối với KCN, KKT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KCN, KKT, trong đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: (1) hoàn thiện mô hình quản lý và ưu đãi đầu tư của KCN, KKT; (2) phát triển các mô hình KCN, KKT với chất lượng quy hoạch, trình độ quản lý và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cao hơn; (3) nâng cao tính liên kết, hợp tác giữa các KCN, KKT.

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT; trong đó đã bổ sung, hoàn thiện các quy định về việc phát triển mô hình KCN, KKT mới. Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ cùng các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách và đồng hành cùng với nhà đầu tư để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh của KCN, KKT ngày càng thông thoáng, minh bạch.

Ông Lê Thành Quân bày tỏ kỳ vọng: “Tại Diễn đàn hôm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn được lắng nghe các ý kiến, đóng góp quý báu từ các quý vị đại biểu để hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN, KKT. Chúng tôi hy vọng thời gian tới các KCN, KKT của Việt Nam tiếp tục là điểm đến tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước”.

Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và hiệu quả

Hướng đi và triển vọng tươi sáng cho phát triển các KCN, KKT Việt Nam
Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Trần Quốc Trung chia sẻ tại Diễn đàn tổng quan về phát triển và định hướng thu hút đầu tư vào các KCN, KKT

Diễn đàn được chia làm hai phần riêng biệt để làm rõ các nội dung trong từng chủ đề.

Hướng đi và triển vọng tươi sáng cho phát triển các KCN, KKT Việt Nam
Ông Lê Anh Dũng,Trưởng ban Hợp tác Đầu tư bất động sản công nghiệp Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát biểu tại Diễn đàn

Theo đó, phần 1 có chủ đề là thu hút đầu tư vào các KCN, KKT bối cảnh hậu COVID, với các nội dung tham luận của các diễn giả trình bày trực tiếp tại Hội thảo về: (1) Cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dưới góc nhìn từ các doanh nghiệp FDI (ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện JETRO Hà Nội); (2) Tổng quan về phát triển và định hướng thu hút đầu tư vào KCN, KKT (ông Trần Quốc Trung, Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý các KKT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư); (3) Chính sách hỗ trợ đối với khu vực sản xuất để thúc đẩy phục hồi sau dịch bệnh (bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư);(4) Chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và sau dịch bệnh (ông Phạm Như Ánh-Thành viên Ban điều hành Ngân hàng TMCP Quân đội); (5) Một số vấn đề pháp lý cần lưu ý đối với nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam (bà Phạm Thị Quỳnh Ngọc-Giám đốc Tư vấn pháp lý, Công ty Luật TNHH KPMG).

Hướng đi và triển vọng tươi sáng cho phát triển các KCN, KKT Việt Nam
Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KCN An Phát phát biểu tại Diễn đàn

Phần 2 có chủ đề về cơ hội đầu tư từ các mô hình KCN, KKT mới, tham luận trong chủ đề này, các diễn giả phát biểu trực tiếp tại Diễn đàn và tại các điểm cầu với các nội dung cụ thể về: (1) Mô hình KCN sinh thái gắn với phát triển bền vững (ông Phạm Hồng Điệp, Tổng Giám đốc, Công ty phát triển hạ tầng KCN Nam Cầu Kiền, Hải Phòng); (2) Phát triển KCN kỹ thuật cao (ông Phạm Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KCN An Phát); (3) KCN, KKT gắn với phát triển quy hoạch đô thị và dịch vụ tiện ích cho người lao động (bà Trương Minh Hạnh, Giám đốc Marketing VSIP miền Bắc); (4) Phát triển KCN đón dòng vốn FDI sau đại dịch (bà Nguyễn Thị Thu Hương -Phó Giám đốc Công ty kinh doanh bất động sản Viglacera); (5) Mô hình KCN chuyên sâu: KCN công nghệ thông tin tập trung (Ông Lê Anh Dũng, Trưởng Ban Hợp tác Đầu tư BĐS Công nghiệp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Hướng đi và triển vọng tươi sáng cho phát triển các KCN, KKT Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Thu Hương- Phó giám đốc Công ty Kinh doanh bất động sản Viglacera phát biểu tại Diễn đàn

Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến phát biểu của các diễn giả và các đaị biểu (trực tiếp tại Diễn đàn và trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước), Vụ trưởng Lê Thành Quân vui mừng khẳng định, tại mỗi chủ đề đã có nhiều đại biểu tham gia các ý kiến đóng góp thiết thực và hiệu quả. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu được tập trung vào các nội dung theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vụ trưởng Lê Thành Quân cho rằng, các bài tham luận của các diễn giả và các ý kiến phát biểu tại các điểm cầu có tác dụng quan trọng làm cơ sở để Vụ quản lý các KKT tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách ưu việt và hiệu quả hơn để phát triển các KCN, KKT trong thời gian tới. Thay mặt Ban Tổ chức, Vụ trưởng Lê Thành Quân xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu và thảo luận tại Diễn đàn.

Hướng đi và triển vọng tươi sáng cho phát triển các KCN, KKT Việt Nam
Bà Trương Minh Hạnh, Giám đốc Marketing VSIP miền Bắc phát biểu tại Diễn đàn

Sẵn sàng đồng hành cùng địa phương và các nhà đầu tư

Hướng đi và triển vọng tươi sáng cho phát triển các KCN, KKT Việt Nam
Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT Lê Thành Quân điều hành Diễn đàn

Kết thúc Diễn đàn, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế Lê Thành Quân vui mừng khẳng định, Diễn đàn hôm nay đã thành công tốt đẹp và hoàn thành theo Chương trình đề ra. Đồng thời nhấn mạnh, qua các ý kiến, góp ý tại Diễn đàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy:

Thứ nhất, Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà quản lý, nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với môi trường đầu tư kinh doanh của các KCN, KKT, qua đó tạo nhiều động lực để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Thứ hai, các ý kiến góp ý cũng gợi mở một số nội dung mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa, nhất là cơ chế, chính sách phát triển các mô hình KCN, KKT mới. “Chúng tôi thống nhất với các ý kiến về việc các mô hình KCN, KKT mới cần có cơ chế, chính sách quản lý và ưu đãi đầu tư hấp dẫn hơn các mô hình cũ” - Vụ trưởng Lê Thành Quân bày tỏ.

Thứ ba, để tạo bước đột phá trong phát triển KCN, KKT nhằm đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; trước hết, phải đảm bảo thống nhất về chiến lược và nhận thức của các cơ quan nhà nước, các cấp về vai trò, vị trí của KCN, KKT trong quá trình công nghiệp hóa, phát triển kinh tế của đất nước và trong xây dựng cơ chế, chính sách cho phát triển KCN, KKT.

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức sẽ nghiên cứu kỹ các bài tham luận và các ý kiến trao đổi, thảo luận và đóng góp tâm huyết của các đại biểu tại Diễn đàn để hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Đối với các vướng mắc, kiến nghị nêu tại Diễn đàn, Ban Tổ chức Diễn đàn (Vụ Quản lý các Khu kinh tế) sẽ phân loại các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời giải quyết và tháo gỡ ngay; đối với các vướng mắc, kiến nghị vượt thẩm quyền và các vấn đề mang tính liên ngành và dài hạn, Ban Tổ chức Diễn đàn sẽ nghiên cứu, tổng hợp cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Vụ trưởng Lê Thành Quân cho biết thêm, sau Diễn đàn này, trường hợp các đại biểu tiếp tục có ý kiến góp ý thêm về các nội dung của Diễn đàn, đề nghị liên hệ với Vụ Quản lý các Khu kinh tế để cùng phối hợp.

Đối với các nhà đầu tư, không có gì quan trọng hơn bằng cơ hội, nếu các nhà đầu tư chỉ cần chậm trễ một chút thì cơ hội sẽ trôi qua và sẽ mất nhiều thời gian tìm lại.Trong Diễn đàn hôm nay, các nhà đầu tư đã được nghe, được thấy bức tranh tổng thể về định hướng phát triển các KCN, KKT của Việt Nam thông qua sự trình bày của đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Qua đó, các nhà đầu tư nhận ra mình đang ở đâu trong bức tranh toàn cảnh đó, để từ đó các nhà đầu tư tự nhận ra cơ hội cho chính mình, tự nắm bắt và tự khai thác các cơ hội đó mà đất nước Việt Nam chúng tôi mang lại. Nhiệm vụ của các nhà đầu tư là đi thật nhanh để cùng đến đích, các bạn thành công là chúng tôi thành công. Các bạn sẽ không đi một mình, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng các bạn”, ông Lê Thành Quân chia sẻ với các nhà đầu tư tại Diễn đàn.

Với sự đồng hành tích cực và hiệu quả cuả Bộ Kế hoạch và Đầu tư (mà trực tiếp là Vụ Quản lý các Khu kinh tế) với các địa phương, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cùng các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và thứ cấp trong các KCN, KKT, chắc chắn trong thời gian tới, các KCN, KKT tại Việt Nam sẽ ngày một phát triển khởi sắc hơn, bền vững hơn với những mô hình KCN, KKT chuyên sâu và ưu việt hơn; hướng đến các KCN, KKT sinh thái trong tương lai gần, giúp Việt Nam gắn chặt giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường bền vững đúng theo định hướng phát triển các KCN, KKT của Chính phủ Việt Nam./.