Theo I10, Cục thuế Thành phố Cần Thơ vừa có Quyết định 1104/QĐ-CTCTH cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO tại tổ chức tín dụng, do I10 có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 9,5 tỷ đồng. Cục thuế Thành phố Cần Thơ yêu cầu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Cần Thơ trích số tiền này từ tài khoản của I10 vào tài khoản của Cục thuế Thành phố Cần Thơ.

Do nộp thuế không đúng thời hạn, I10 bị Cục thuế Thành phố Cần Thơ cưỡng chế

Khoản tiền thuế 9,5 tỷ đồng bị cưỡng chế nộp vào ngân sách nhà nước với I10 lúc này là đáng kể trong bối cảnh Công ty làm ăn thua lỗ. Theo kết quả kinh doanh quý I/2021 mà Hội đồng quản trị của I10 vừa thông qua, trong kỳ Công ty đạt 3 tỷ đồng doanh thu, lỗ hơn 1,1 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh không tích cực này càng làm gia tăng thách thức đối với I10 trong hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra cho năm nay với 48,8 tỷ đồng doanh thu, hơn 1,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Suốt thời gian dài, cổ phiếu I10 không có thanh khoản. Chốt phiên giao dịch ngày 31/5, I10 có giá 800 đồng/cổ phiếu./.