Bước đổi mới quan trọng

Theo Văn phòng Quốc hội, sáng nay, 24/7/2021, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã khắc phục được nhiều hạn chế
Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Ảnh QH

“Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cơ bản tán thành với một số nhận định về kết quả đạt được tại Báo cáo của Chính phủ. Giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn được triển khai là bước đổi mới quan trọng trong quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công trên cơ sở gắn kết giữa kế hoạch trung hạn 5 năm và dự toán hàng năm. Thể chế pháp luật về đầu tư công từng bước được hoàn thiện; cơ cấu lại vốn đầu tư công đạt kết quả bước đầu tích cực, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công được cải thiện...”, ông Cường cho hay.

Theo Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua được quan tâm, nhất là trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế. Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong giai đoạn đã phát huy hiệu quả kinh tế xã hội, tạo động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

Ngoài những kế quả tích cực, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nhìn nhận, kế hoạch đầu tư công trung hạn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nhiều dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm chậm tiến độ; một số công trình phải điều chỉnh tổng mức đầu tư quá lớn; nhiều trường hợp bố trí vốn không đúng tiến độ; việc giải ngân còn chậm, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA; nhiều dự án chưa đủ thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công...

Ủng hộ nhiều đề xuất của Chính phủ

Liên quan đến định hướng triển khai kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn tới, nhiều đề xuất của Chính phủ được cơ quan thẩm tra ủng hộ. Theo đó, Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ về quan điểm, nguyên tắc, tiêu chí, định hướng, thứ tự ưu tiên trong phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn; thống nhất dự kiến tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; mức dự phòng ngân sách Trung ương 10%, dự phòng ngân sách địa phương do hội đồng nhân dân quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã khắc phục được nhiều hạn chế
Theo ông Nguyễn Phú Cường, Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ về dự kiến tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ảnh: QH

“Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về hỗ trợ thực hiện các dự án kết nối, có tác động liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó kết hợp nguồn vốn chủ đạo của trung ương và địa phương. Đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ một số nội dung về trật tự ưu tiên trong phương án phân bổ, cụ thể: Việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, các khoản thuộc nghĩa vụ của ngân sách trung ương và vốn ứng trước; việc cấp bù chênh lệch lãi suất; các dự án chuyển tiếp...”, ông Cương cho biết.

Với số vốn đã có danh mục dự án, có đầy đủ chủ trương đầu tư, Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội đề nghị, sau khi Quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đối với số vốn chưa có danh mục dự án hoặc dự án chưa có đầy đủ chủ trương đầu tư, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị trình Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn như đã thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV để linh hoạt, kịp thời nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm của cơ quan dân cử trong phân bổ ngân sách nhà nước...

Liên quan đến tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, ông Nguyễn Phú Cường cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng, về tổng thể, vốn đầu tư công dự kiến tăng so với số kế hoạch giai đoạn 2016-2020 là tích cực. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát thận trọng nguồn thu để bảo đảm tính khả thi của kế hoạch, giữ vững an toàn nợ công.../.