Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 7 đạt 13,9 nghìn lượt người, tăng 58,7% so với tháng trước, chủ yếu là khách quốc tế nhập cảnh bằng đường bộ nhưng vẫn giảm 98,9% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do, Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 7 đạt 13,9 nghìn lượt người, chủ yếu là khách quốc tế nhập cảnh bằng đường bộ. Nguồn: Internet

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.758,4 nghìn lượt người, giảm 61,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 3.043,5 nghìn lượt người (chiếm 81% lượng khách quốc tế đến Việt Nam), giảm 60,5%; bằng đường bộ đạt 570,5 nghìn lượt người (chiếm 15,2%), giảm 70,5%; bằng đường biển đạt 144,4 nghìn lượt người (chiếm 3,8%) và giảm 8,4%.

Trong 7 tháng năm nay, khách đến từ châu Á đạt 2.742,9 nghìn lượt người, (chiếm 73% tổng số khách quốc tế đến nước ta), giảm 63,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc đạt 926,5 nghìn lượt người, giảm 67,9% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 824,1 nghìn lượt người, giảm 65,7%; Nhật Bản 202 nghìn lượt người, giảm 61,5%; Đài Loan 192,8 nghìn lượt người, giảm 62,7%; Malaixia 116,6 nghìn lượt người, giảm 65,4%; riêng khách đến từ Campuchia đạt 120,5 nghìn lượt người, tăng 88,9%.

Khách đến từ châu Âu trong 7 tháng ước tính đạt 666,6 nghìn lượt người, giảm 48,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Nga 245,8 nghìn lượt người, giảm 38,1%; Anh 81,6 nghìn lượt người, giảm 56,4%; Pháp 74,6 nghìn lượt người, giảm 57,3%; Đức 61,5 nghìn lượt người, giảm 53,8%.

Khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt 234,5 nghìn lượt người, giảm 61,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách đến từ Mỹ đạt 172,9 nghìn lượt người, giảm 62,9%.

Khách đến từ châu Úc đạt 102,3 nghìn lượt người, giảm 61,3%, trong đó khách đến từ Australia đạt 92,4 nghìn lượt người, giảm 60,7%.

Khách đến từ châu Phi đạt 12,1 nghìn lượt người, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2019./.