Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 10/2020 ước tính đạt 14,8 nghìn lượt người, tăng 7,6% so với tháng trước nhưng giảm 99,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 10 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta đạt 3,8 triệu lượt người, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do nước ta tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam.

Khách đến từ châu Á trong 10 tháng đạt 2.783,3 nghìn lượt người. Nguồn: Internet.

Tính chung 10 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.803,3 nghìn lượt người, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 3.064,8 nghìn lượt người (chiếm 80,6% lượng khách quốc tế đến Việt Nam), giảm 73,4%; bằng đường bộ đạt 593,9 nghìn lượt người (chiếm 15,6% và giảm 78,5%); bằng đường biển đạt 144,6 nghìn lượt người (chiếm 3,8% và giảm 32,2%).

Trong 10 tháng năm 2020, khách đến từ châu Á đạt 2.783,3 nghìn lượt người, chiếm 73,2% tổng số khách quốc tế đến nước ta, giảm 75,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc đạt 943,9 nghìn lượt người, giảm 79,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 833,2 nghìn lượt người, giảm 76,2%; Nhật Bản 203,7 nghìn lượt người, giảm 74,1%; Đài Loan 195,1 nghìn lượt người, giảm 74,4%; Thái Lan 127,2 nghìn lượt người, giảm 68%; Campuchia 121,7 nghìn lượt người, giảm 19%; Malaixia 116,8 nghìn lượt người, giảm 75,7%.

Khách đến từ châu Âu trong 10 tháng ước tính đạt 669,5 nghìn lượt người, giảm 62% so với cùng kỳnăm trước, trong đó khách đến từ Nga 246 nghìn lượt người, giảm 52,7%; Anh 82,1 nghìn lượt người, giảm 68,7%; Pháp 75 nghìn lượt người, giảm 68,1%; Đức 61,8 nghìn lượt người, giảm 65,9%.

Khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt 235,6 nghìn lượt người, giảm 70,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách đến từ Mỹ đạt 173,5 nghìn lượt người, giảm 72,1%.

Khách đến từ châu Úc đạt 102,6 nghìn lượt người, giảm 72,1%, trong đó khách đến từ Australia đạt 92,6 nghìn lượt người, giảm 71,6%.

Khách đến từ châu Phi đạt 12,3 nghìn lượt người, giảm 68,3% so với cùng kỳ năm 2019./.