Phát biểu tại lễ công bố chính thức thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng Thông tin một cửa quốc gia vào ngày 11/01, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, với thủ tục hành chính khai báo hóa chất nhập khẩu tại lễ công bố, tổng số dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 của Bộ Công Thương đã triển khai là 24 dịch vụ, trong đó, có 6 thủ tục hành chính thực hiện trên cơ chế một cửa quốc gia (cấp giấy phép nhập khẩu mô-tô phân khối lớn; nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô dôn; cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi mẫu D; cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và khai báo hóa chất nhập khẩu).

Lễ Công bố chính thức, thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu qua C­ổng thông tin một cửa quốc gia

Đặc biệt việc triển khai này cho phép tiết kiệm khoản tiền lên đến 214 triệu USD/năm với doanh nghiệp.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng yêu cầu Cục Hóa chất, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Hải quan, bảo đảm Hệ thống được quản lý và vận hành ổn định, tin cậy, thông suốt liên tục 24/24h; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp liên quan theo quy định của pháp luật. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, công chức và các tổ chức liên quan về những lợi ích của hệ thống đem lại. Kịp thời phát hiện để cải tiến, nâng cấp hệ thống đảm bảo hệ thống ngày càng thân thiện, đơn giản hơn cho doanh nghiệp và hữu ích hơn cho các cơ quan quản lý.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải yêu cầu các đơn vị trong Bộ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính khác của Bộ Công Thương, góp phần hiện thực hóa chủ trương, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và xa hơn, góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Khai báo hóa chất nhập khẩu theo hình thức mới có thể được chia làm 3 giai đoạn và được thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia và hệ thống xử lý của Bộ Công Thương, cụ thể là:

Giai đoạn 1: Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai báo háo chất nhập khẩu của doanh nghiệp và chuyển sang hệ thống xử lý của Bộ Công Thương. Giai đoạn 2: Hệ thống tiếp nhận của Bộ Công Thương xử lý và phản hồi kết quả lại hệ thống của Bộ Công Thương.

Giai đoạn 3: Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi lại kết quả khai báo cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan. Tính từ thời điểm doanh nghiệp truyền hồ sơ đến lúc nhập kết quả khoảng 15 giây tùy theo điều kiện đường truyền. Trường hợp phát sinh sự cố, doanh nghiệp có thể thực hiện qua hệ thống dự phòng của Cổng Thông tin một cửa quốc gia và hệ thống dự phòng của Bộ Công Thương.

Việc triển khai này cho phép giảm thời gian thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu từ 5 ngày là việc xuống còn 15 giây trong khi doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục khai báo 24/24h và ở bất cứ địa điểm nào.

Mặt khác, doanh nghiệp không phải trực tiếp nộp bản cứng tại Bộ Công Thương và Hải quan, tiết kiệm được thời gian đi lại nộp hồ sơ, giảm thời gian thông quan hàng hóa. Bộ Công Thương không phải nhập số liệu thủ công, giảm chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ. Chi cục Hải quan các cửa khẩu có thể tra cứu thông tin khai báo hóa chất của doanh nghiệp qua mạng internet.

Bên cạnh những thuận lợi trên, việc khai báo thủ tục hóa chất nhập khẩu qua Cổng Thông tin một cửa quốc gia đòi hỏi tính tự giác cao về chấp hành các quy định pháp luật của doanh nghiệp để bảo đảm trường dữ liệu đầu vào phục vụ quản lý, các giới hạn về hạ tầng, kỹ thuật, cơ sở dữ liệu được nâng cấp theo thời gian do khối lượng hồ sơ và thông tin khai báo hàng năm lớn (hàng năm có khoảng 70.000 bộ hồ sơ hóa chất do gần 4.000 doanh nghiệp thực hiện tại Bộ Công Thương)./.