Không chủ quan

Tại phiên họp báo thường kỳ tháng 4/2015 của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, nét nổi bật về kinh tế vĩ mô là tiếp tục tăng trưởng theo chiều hướng tích cực, ngay cả những đánh giá của nhiều chuyên gia dưới nhiều góc độ khác nhau gửi về cho Chính phủ cũng khá lạc quan.

Tuy nhiên, trong phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lưu ý rằng, không nên quá lạc quan mà hãy nhìn vào những mặt mới xuất hiện cũng như tình hình chung biến động khó lường của kinh tế thế giới để tiếp tục tập trung hoàn thành những công việc đề ra với nỗ lực cao nhất.

Thủ tướng chỉ rõ, qua triển khai thực hiện nhiệm vụ, thì một số khó khăn đã nổi lên, đó là xuất khẩu có dấu hiệu chậm lại; nhập siêu tăng; du lịch có khó khăn nhất định; tình hình khô hạn kéo dài diễn ra gay gắt ở miền Trung và Tây Nguyên đã tác động tiêu cực đến sinh hoạt, đời sống và các hoạt động sản xuất của nhân dân; nguy cơ cháy rừng lớn; thị trường xuất khẩu nông sản giảm sút.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh trên từng lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, tình hình hạn hán hiện nay ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, thậm chí có những vùng có đảo lộn nhất định, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, đòi hỏi các bộ, ngành phối hợp với địa phương tính toán điều chỉnh lại việc sử dụng nước.

Trên cơ sở kết quả, đà tăng trưởng đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Bảo đảm cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xây dựng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhắc nhở, hiện kinh tế đã khá lên, thị trường bất động sản đang ấm lên, song phải kiểm soát tốt thị trường, đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh của thị trường này, không để tái xuất hiện tình trạng bong bóng bất động sản như trước đây.

Về lĩnh vực xuất khẩu, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương tìm mọi cách thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; kiểm soát tốt nhập khẩu, có các biện pháp hiệu quả để bảo vệ sản xuất trong nước theo thông lệ và cam kết quốc tế.

Nhấn mạnh chúng ta đã duy trì khá tốt sự ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát theo mục tiêu, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Cùng với đó là tiếp tục giữ vững ổn định tỷ giá; kiểm soát chặt chẽ bội chi; có chính sách hỗ trợ tín dụng với lãi suất phù hợp theo chiều hướng giảm của lạm phát đối với nông nghiệp.

Phải thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ hơn

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, một nhiệm vụ lớn được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh trong phiên họp Chính phủ là các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa tái cơ cấu kinh tế.

Trước hết là quyết liệt trong tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa. Cổ phần hóa không phải để thu về một số tiền mà quan trọng là tạo ra một cơ chế quản trị hiệu quả để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, tốt hơn. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu theo hướng những gì vướng mắc theo thẩm xử lý ngay; cái nào vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ xem xét xử lý để kiên quyết tái cơ cấu, không để tồn tại các ngân hàng yếu kém, hoạt động không lành mạnh.

Trong tái cơ cấu đầu tư công, Bộ Kế hoạch Đầu tư cần khẩn trương làm kế hoạch trung hạn cho 5 năm tới (2016-2020) để Chính phủ thảo luận, báo cáo Trung ương và Quốc hội; trong kế hoạch cần hết sức quan tâm đến thúc đẩy giải ngân vốn ODA; tính toán đề xuất vốn đối ứng để đẩy mạnh giải ngân vốn ODA, nhất là ODA đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa nông sản.

Thủ tướng chỉ đạo phải tập trung cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Quan trọng là người đứng đầu bộ, ngành, địa phương phải chủ động đề ra kế hoạch cụ thể, có chỉ đạo để giải quyết vướng mắc, làm thế nào tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, báo chí nên tập trung theo dõi để nắm bắt được bộ, ngành, địa phương nào tích cực và làm có hiệu quả trong lĩnh vực này và nơi nào chưa làm tích cực để phản ánh kịp thời, tạo sự tác động từ bên ngoài, từ nhân dân, từ dư luận để thúc đẩy cuộc cải cách này ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động cung cấp thông tin về mọi mặt kinh tế-xã hội cho báo chí, dư luận, góp phần tạo đồng thuận, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra./.