Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức. Đối với thí sinh tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thì thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Nghị định này.

Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1, thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung, trong đó kiến thức chung gồm 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức; và các kiến thức khác để đánh giá năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức kết hợp phỏng vấn và viết. Nội dung chính là kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Ngày 15/03/2021, Ban Quản lý sẽ chính thức đăng tải thông báo tuyển dụng và nhận hồ sơ dự tuyển. Ngày thi vòng 1 là 11/5/2021 và ngày thi vòng 2 là 25/6/2021.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được Chính phủ thành lập năm 1998, với quy hoạch tổng thể trên tổng diện tích 1.586 héc-ta, với kỳ vọng trở thành một thành phố khoa học và công nghệ sinh thái thông minh, là nơi thu hút và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của các nhà đầu tư trong nghiên cứu phát triển, đào tạo, ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Sau nhiều năm mở cửa, một số tập đoàn lớn trên thế giới như Hanwha, Nidec, Nissan Techno... và trong nước như Vingroup, FPT, VNPT, Viettel... đã lựa chọn đầu tư. Tại Khu công nghiệp này đã có khoảng 90 dự án đầu tư được cấp phép hoạt động.

Đầu năm 2021, điểm mới của Khu công nghệ cao Hòa Lạc là việc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đã chính thức được khởi công xây dựng tại đây. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019, với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học và công nghệ./.