Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo điều này tại văn bản Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, thời gian qua Lào Cai đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc.

Năm 2014, tỉnh đạt nhiều chỉ tiêu và vượt kế hoạch giao; duy trì tốc độ tăng trưởng đồng đều, ổn định trên tất cả các lĩnh vực; tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 14,3%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực trong đó: nông nghiệp chiếm 16,07%, công nghiệp và xây dựng chiếm 42,77%, dịch vụ chiếm 41,16%. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 4%, tỷ lệ hộ nghèo còn 18,21%, tỷ lệ hộ cận nghèo 12,52%...

Tốc độ tăng trưởng GRDP trong 8 tháng đầu năm 2015 đạt 13,8%; giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, thu hút khách du lịch tăng cao; lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước cải thiện...

Để thực hiện thành công mục tiêu trở thành trung tâm động lực kinh tế vùng Tây Bắc, Phó Thủ tướng cho rằng tỉnh Lào Cai cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cho mục tiêu phát triển toàn diện, tập trung vào 4 lĩnh vực: công nghiệp chế biến; nông nghiệp công nghệ cao; du lịch dịch vụ; kinh tế cửa khẩu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái và kết cấu hạ tầng giao thông.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng ngoài vốn đầu tư từ ngân sách; thu hút, mở rộng xã hội hóa đầu tư bằng các hình thức BOT, BO, BTO, PPP...; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư vào địa phương.

Trong đó, tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu hàng nông sản, coi trọng hàng tạm nhập tái xuất qua địa bàn; chủ động, linh hoạt trong việc khai thác lợi thế khu kinh tế cửa khẩu; đồng thời, đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới; đẩy mạnh liên kết vùng để phát huy Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cần tạo điểm nhấn, lựa chọn trọng tâm phát triển nhằm tạo sức đột phá để tỉnh thực sự trở thành trung tâm động lực kinh tế vùng Tây Bắc.

Cùng với đó, Tỉnh phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đào tạo và ứng dụng công nghệ để tăng năng suất lao động.

“Coi xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm của các ủy đảng, chính quyền địa phương; chỉ đạo quyết liệt có lộ trình, bước đi phù hợp trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, rà soát và chọn những tiêu chí quan trọng làm trước, nhất là về sản xuất; có các biện pháp huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; ổn định dân cư, nhất là ổn định dân di cư tự do, tái định cư, dân cư biên giới...”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.