Theo bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách, Tổng cục Thuế, ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, từ ngày 01/02/2022, một số mặt hàng sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8%. Nghị định số 15/2022/NĐ-CP loại trừ một số loại hàng hóa không được giảm thuế và được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo văn bản này.

Theo bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách, Tổng cục Thuế, ngành Thuế sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp không giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. (Ảnh: thuenhanuoc.vn)

Theo Tổng cục Thuế, qua kiểm tra, nắm bắt thông tin, vẫn còn một số doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% (đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%) theo quy định tại Nghị định số 15/NĐ-CP.

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách, Tổng cục Thuế, cho biết, do thời điểm ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP sát với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nên nội dung của văn bản này chưa được người dân, doanh nghiệp tiếp nhận một cách đầy đủ...”, bà Hiền cho hay.

Trước thực trạng trên, mới đây Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 02/CĐ-TCT về đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Công điện yêu cầu các cục trưởng cục thuế chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; bám sát địa bàn, người nộp thuế để hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng trên địa bàn để thực hiện đúng quy định.

“Mục đích lớn nhất của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP là giảm thuế giá trị gia tăng để giảm giá hàng hóa, kích cầu tiêu dùng. Do đó, văn bản này quy định các bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để người tiêu dùng hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng, trong đó tập trung các giải pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) từ ngày 1/2/2022 đến hết năm 2022 cơ bản ổn định so với thời điểm trước ngày 1/2/2022…”, bà Hiền cho biết.

Việc triển khai Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và Nghị quyết số 43/2022/QH15 theo tinh thần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân, cơ quan thuế. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế khẳng định cơ quan thuế các cấp sẽ kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Trường hợp phát hiện các hiện tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước, để tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng, cơ quan thuế sẽ tham mưu các biện pháp xử lý với cơ quan có thẩm quyền.../.