Thành quả trên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ thuật kết hợp các thành phần khác nhau trong sự phát triển của công nghệ để nó có thể nhận ra, tạo ra và phản biện các lập luận khi tranh luận.

Cách đây chưa đầy một thập kỷ, việc phân tích các ý tứ của con người vượt quá khả năng của AI. Kể từ đó, sự kết hợp của những tiến bộ kỹ thuật trong AI và sự phát triển ngày càng cao trong kỹ thuật công nghệ lập luận, đã thúc đẩy sự mở rộng nghiên cứu lĩnh vực này. Hơn 50 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới chính thức vào cuộc, bao gồm các nhóm ở tất cả các tập đoàn phần mềm lớn.

Dự án Project Debater của Viện Nghiên cứu IBM Research đang cho thấy tính ưu điểm vượt trội khi phát triển một hệ thống chủ động có thể tham gia vào các cuộc tranh luận trực tiếp với con người. Project Debater tập hợp các cách tiếp cận mới để thu thập và giải thích tài liệu có liên quan trong cuộc tranh luận, từ văn bản tới các phương pháp cú pháp câu. Các dữ liệu có sẵn được kết hợp với thông tin do con người chuẩn bị trước, được tổng hợp xung quanh các chủ đề chính, đã cung cấp kiến ​​thức, lập luận và khả năng phản biện về nhiều chủ đề cho Project Debater. Cơ sở kiến ​​thức được bổ sung bằng các đoạn câu do con người soạn trước - có thể được sử dụng để giới thiệu và cấu trúc bài thuyết trình trong cuộc tranh luận.

Project Debater vừa là một hệ thống AI, vừa là một thách thức lớn đối với lĩnh vực AI. Giống như hầu hết các nghiên cứu về AI, điểm nghẽn quan trọng của Project Debater là thu thập đủ dữ liệu để có thể tính toán giải pháp hiệu quả cho mọi tình huống. Dự án Debater đã giải quyết trở ngại này bằng cách tiếp cận theo hướng kép: nó đã thu hẹp trọng tâm của mình xuống còn khoảng 100 chủ đề tranh luận; và nó chọn nguyên liệu thô từ các tập dữ liệu lớn, thậm chí theo tiêu chuẩn của các hệ thống xử lý ngôn ngữ hiện đại.

Trong một loạt buổi ra mắt vào năm 2018 và 2019, Project Debater đã tiếp các nhà tranh luận tài năng và hiệu suất của nó đã được khán giả đánh giá một cách chính thức. Được hỗ trợ bởi các kỹ thuật lập luận và được thúc đẩy bởi các tập dữ liệu đã xử lý, hệ thống tạo ra một bài phát biểu dài mở ra cuộc tranh luận. Sau đó, nó phản ứng với các quan điểm của đối thủ bằng cách tạo ra một bài phát biểu thứ hai. Đối phương trả lời bằng lời phản bác và cuộc tranh luận kết thúc với việc cả hai người tham gia đều đưa ra tuyên bố kết thúc sau đó.

Hiệu suất của Project Debater được đánh giá đơn giản bằng cách hỏi từng khán giả xem họ có nghĩ rằng nó đang “minh chứng cho một màn trình diễn tốt” hay không. Đối với gần 2/3 các chủ đề được tranh luận, người được hỏi nghĩ rằng… nó đúng.

Dự án Debater là một bước quan trọng trong sự phát triển của công nghệ lập luận và làm việc với các lập luận như các hiện tượng cục bộ. Những thành công của nó cung cấp một cái nhìn bước đầu về cách một hệ thống AI có thể hoạt động với mạng lưới các lập luận mà con người giải thích một cách rõ ràng. Project Debater đại diện cho một tiến bộ đối với AI, có thể đóng góp vào lý luận của con người.

Thành quả trên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ thuật kết hợp các thành phần khác nhau trong sự phát triển của công nghệ để nó có thể nhận ra, tạo ra và phản biện các lập luận khi tranh luận.

Cách đây chưa đầy một thập kỷ, việc phân tích các ý tứ của con người vượt quá khả năng của AI. Kể từ đó, sự kết hợp của những tiến bộ kỹ thuật trong AI và sự phát triển ngày càng cao trong kỹ thuật công nghệ lập luận, đã thúc đẩy sự mở rộng nghiên cứu lĩnh vực này. Hơn 50 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới chính thức vào cuộc, bao gồm các nhóm ở tất cả các tập đoàn phần mềm lớn.

Dự án Project Debater của Viện Nghiên cứu IBM Research đang cho thấy tính ưu điểm vượt trội khi phát triển một hệ thống chủ động có thể tham gia vào các cuộc tranh luận trực tiếp với con người. Project Debater tập hợp các cách tiếp cận mới để thu thập và giải thích tài liệu có liên quan trong cuộc tranh luận, từ văn bản tới các phương pháp cú pháp câu. Các dữ liệu có sẵn được kết hợp với thông tin do con người chuẩn bị trước, được tổng hợp xung quanh các chủ đề chính, đã cung cấp kiến ​​thức, lập luận và khả năng phản biện về nhiều chủ đề cho Project Debater. Cơ sở kiến ​​thức được bổ sung bằng các đoạn câu do con người soạn trước - có thể được sử dụng để giới thiệu và cấu trúc bài thuyết trình trong cuộc tranh luận.

Project Debater vừa là một hệ thống AI, vừa là một thách thức lớn đối với lĩnh vực AI. Giống như hầu hết các nghiên cứu về AI, điểm nghẽn quan trọng của Project Debater là thu thập đủ dữ liệu để có thể tính toán giải pháp hiệu quả cho mọi tình huống. Dự án Debater đã giải quyết trở ngại này bằng cách tiếp cận theo hướng kép: nó đã thu hẹp trọng tâm của mình xuống còn khoảng 100 chủ đề tranh luận; và nó chọn nguyên liệu thô từ các tập dữ liệu lớn, thậm chí theo tiêu chuẩn của các hệ thống xử lý ngôn ngữ hiện đại.

Trong một loạt buổi ra mắt vào năm 2018 và 2019, Project Debater đã tiếp các nhà tranh luận tài năng và hiệu suất của nó đã được khán giả đánh giá một cách chính thức. Được hỗ trợ bởi các kỹ thuật lập luận và được thúc đẩy bởi các tập dữ liệu đã xử lý, hệ thống tạo ra một bài phát biểu dài mở ra cuộc tranh luận. Sau đó, nó phản ứng với các quan điểm của đối thủ bằng cách tạo ra một bài phát biểu thứ hai. Đối phương trả lời bằng lời phản bác và cuộc tranh luận kết thúc với việc cả hai người tham gia đều đưa ra tuyên bố kết thúc sau đó.

Hiệu suất của Project Debater được đánh giá đơn giản bằng cách hỏi từng khán giả xem họ có nghĩ rằng nó đang “minh chứng cho một màn trình diễn tốt” hay không. Đối với gần 2/3 các chủ đề được tranh luận, người được hỏi nghĩ rằng… nó đúng.

Dự án Debater là một bước quan trọng trong sự phát triển của công nghệ lập luận và làm việc với các lập luận như các hiện tượng cục bộ. Những thành công của nó cung cấp một cái nhìn bước đầu về cách một hệ thống AI có thể hoạt động với mạng lưới các lập luận mà con người giải thích một cách rõ ràng. Project Debater đại diện cho một tiến bộ đối với AI, có thể đóng góp vào lý luận của con người./.

(Lược dẫn từ The Nature)