Cụ thể là, sản lượng tiêu thụ ô tô của xe ô tô du lịch tăng 44%, xe thương mại tăng 74%, xe chuyên dụng tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái. Một xu hướng “xính ngoại” khá rõ đó là người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng ưa chuộng hàng ngoại. Theo đó, năm 2015, lượng xe nhập khẩu được tiêu thụ tăng gần gấp đôi so với năm 2014, cụ thể là năm 2015 lượng xe nhập khẩu được tiêu thụ tăng 74%, trong khi xe lắp ráp trọng nước tăng 48%. Đối với các thành viên VAMA, trong năm 2015, sản lượng tiêu thụ đạt 208.568 chiếc, tăng 47% so với năm 2014. (Biểu đồ 1).

Theo báo cáo của VAMA, trong tháng 12/2015, sản lượng tiêu thụ ô tô của toàn thị trường đạt 29,397 xe, giảm 1% so với tháng 11/2015 và tăng 45% so với tháng 12/2014. Chi tiết cho từng chủng loại như sau: Sản lượng tiêu thụ xe du lịch đạt 16.795 chiếc, giảm 9,8%; xe thương mại đạt 11.447 chiếc, tăng 17,7% và xe chuyên dụng đạt 1.155 chiếc, giảm 15,8,2% so với tháng 11/2015. Sản lượng xe lắp ráp trong nước tháng 12/2015 đạt 18.783 xe, tăng 9,7% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.614 xe, giảm 16% so với tháng trước (Biểu đồ 2).

Có một điều khác so với các tháng trước đó là, hầu hết các thành viên của VAMA đều có sản lượng tiêu thụ tăng so với tháng 11/2015, cũng như so với cùng kỳ năm 2014, song mức tăng so với năm 2014 nhanh hơn

. Cụ thể như sau: Thaco tiếp tục đứng đầu về sản lượng tiêu thụ, với 9.336 chiếc, chiếm 39,3% thị phần toàn Ngành, tăng 8% so với tháng trước và tăng 87% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, sản lượng tiêu thụ chủ yếu tập trung vào các dòng xe, như: Thaco Truck với 3.477 chiếc, tăng 61%, Thaco Kia đạt 2.781 chiếc tăng 91%, Vinamazda đạt 2.720 chiếc tăng 126%... so với cùng kỳ năm 2014. Vị trí thứ hai tiếp tục thuộc về Toyoa, với 5.350 chiếc, chiếm 22,5% thị phần toàn Ngành, tăng 21% so với tháng 11/2015 và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014. Tiếp đến là Ford đạt 2.634 chiếc tăng 60%; Honda đạt 904 chiếc, tăng 8%; GM Vietnam đạt 865 chiếc, tăng 43%..., so với cùng kỳ 2014./.