Thị trường lao động có nhiều biến động

Theo Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu về việc làm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cục Việc làm, năm 2020, cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 1,34 triệu người, đạt 83,3% kế hoạch và bằng 81,2% so với thực hiện năm 2019, trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 là 64,5%, tăng 3,3% so với năm 2019; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng/chứng chỉ là 24,5%, tăng 1,4% so với năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị năm 2020 tiếp tục duy trì mức <4% (đạt kế hoạch đề ra).

Cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 1,34 triệu người trong năm 2020. Ảnh: Internet.

Về thị trường lao động, năm 2020, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thị trường lao động có nhiều biến động, lực lượng lao động có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường; tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị cao nhất trong 10 năm trở lại đây; tỷ lệ thiếu việc làm tăng, thu nhập của người làm công hưởng lương giảm.

Trước tình hình trên, Cục Việc làm đã tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo xu hướng và nhu cầu thị trường lao động; điều tra nhu cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp, chỉ đạo hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tăng cường giao dịch việc làm trực tuyến, chủ động cung cấp nguồn lao động đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, đã rút ngắn thời gian tìm việc làm của người lao động, thời gian tuyển dụng của người sử dụng lao động, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.

Bước sang quý IV/2020, thị trường lao động Việt Nam bắt đầu phục hồi, nhiều lĩnh vực cho thấy tín hiệu tốt, các ngành nghề, lĩnh vực bị đứt chuỗi, bị ngừng việc đã trở lại thị trường.

Về bảo hiểm thất nghiệp, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết năm 2020, cả nước có trên 15,8 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 32% lực lượng lao động trong độ tuổi; trên 13,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm trên 27% lực lượng lao động trong độ tuổi. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 31/12/2020, tổng số người nộp hồ sơ trên cả nước là 1.123.477 người, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2019; 1.088.193 người có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 30,16% so với cùng kỳ năm 2019; số người được hỗ trợ học nghề là 26.415 người, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2019 và số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 2.209.048 lượt, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Tăng cường các hoạt động giao dịch việc làm

Định hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đại diện Cục Việc làm cho biết, Cục sẽ tiếp tục chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định của Luật Việc làm, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động.

Đồng thời, tập trung công tác dự báo thị trường lao động, dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp để quản trị tốt thị trường lao động và người thất nghiệp sớm có việc làm ổn định cuộc sống; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động;

Đặc biệt là sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt, đánh giá tác động của dịch cúm Covid-19 đến người lao động, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các địa phương và cập nhật tình hình, nhu cầu lao động nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 để tiếp tục đề xuất, tham mưu cho Bộ, Chính phủ các chính sách phù hợp.

Bên cạnh đó, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các nhiệm vụ. Hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu cung cầu lao động và giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, nhất là đối với các địa phương bị tác động bởi dịch Covid-19./.