Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT cửa khẩu tỉnh Tây Ninh
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư trong KCN Phước đông tại Hội nghị ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu diễn ra cuối tháng 11 vừa qua

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển các KCN, KCX, KKT cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh (Ban Quản lý) đã kiên trì vượt khó, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được phân cấp, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN, KKT cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trong các mặt hoạt động.

Giữ vững ổn định môi trường đầu tư kinh doanh

Năm 2022, mặc dù dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm và tình hình khủng hoảng kinh tế trên thế giới đã tác động tiêu cực đến hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT cửa khẩu tỉnh Tây Ninh, song các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh đã kiên trì khắc phục mọi khó khăn và tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT cửa khẩu tỉnh Tây Ninh
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Vùng tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Về thu hút đầu tư, năm 2022 tổng vốn thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT của khẩu ước đạt 700 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 15/11/2022, tại các KCN, KKT tỉnh Tây Ninh có 370 dự án đầu tư còn hiệu lực (275 dự án FDI, 95 dự án DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8.014,09 triệu USD và 20.865,56 tỷ đồng. Diện tích đất cho thuê ước đạt 100ha (đạt 100% kế hoạch năm).

Hiện nay, trong các KCN, KKT của Tỉnh có 291 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả và phát triển. Năm 2022, các doanh nghiệp trong các KCN, KKT của Tỉnh đã đạt được một số chỉ tiêu cụ thể sau:

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt: 4.500 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt: 3.000 triệu USD, doanh thu công nghiệp ước đạt: 4.700 triệu USD, tất cả đều đạt 100% kế hoạch năm; nộp ngân sách đạt: 2.000 tỷ đồng (kế hoạch năm là 1.500 tỷ đồng).

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT cửa khẩu tỉnh Tây Ninh
Một góc Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Triển khai hiệu quả đồ án điều chỉnh quy hoạch chung các KKT, KCN

Năm 2022, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch tiếp tục được Ban Quản lý tăng cường đẩy mạnh. Thực hiện nhiệm vụ được UBND Tỉnh giao về việc tổ chức triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung các KKT, KCN tỉnh Tây Ninh, trong năm 2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã gấp rút triển khai các nhiệm vụ được giao, đến nay tiến độ triển khai đạt được một số kết quả cụ thể sau:

Đối với Đồ án“Tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045”, Ban Quản lý vừa đấu thầu xong gói thầu, đơn vị tư vấn sẽ bắt đầu thực hiện lập Nhiệm vụ trong tháng 12/2022.

Cùng với đó, Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh đang tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu “Tư vấn lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045”. Hiện đã mở thầu và đơn vị tư vấn đang chấm thầu.

Về quá trình triển khai đồ án “Quy hoạch chung xây dựng KCN Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ 1/5000”, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng KCN Hiệp Thạnh, tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ 1/5000. Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn lập Nhiệm vụ quy hoạch (từ tháng 4 - 6/2022). Hiện nay, hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch đã được Sở Xây dựng thẩm định. Ban Quản lý Khu kinh tế đã gửi lại Sở Xây dựng để xem xét trình UBND Tỉnh phê duyệt.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT cửa khẩu tỉnh Tây Ninh
Một góc KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu và huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Tăng cường công tác quản lý lao động trong các KCN, KKT

Đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 có diễn biến hết sức căng thẳng, Ban Quản lý đã tích cực tham mưu công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho lãnh đạo Tỉnh có những giải pháp hiệu quả phòng chống dịch trong các KCN, KKT. Bước sang quý II/2022, tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng thuyên giảm, các doanh nghiệp KCN, KKT trên địa bàn từng nước phục hồi sản xuất, kinh doanh, song vẫn còn khá nhiều khó khăn, trở ngại. Ban Quản lý đã tăng cường theo dõi sát sao tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN, KCX, KKT của khẩu để kịp thời tham mưu UBND Tỉnh các chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trong các KCN, KKT. Đồng thời thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp đến Trung tâm giới thiệu việc làm, Đoàn thanh niên, các địa phương để phối hợp tạo việc làm cho người lao động; quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 khôi phục sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh đối với nhà quản lý, chuyên gia lao động nước ngoài trở lại Việt Nam làm việc ổn định.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT cửa khẩu tỉnh Tây Ninh
Khách du lịch qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Phát triển các KCN, KKT theo hướng bền vững

Để tạo nền tảng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT trên địa bàn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường trong các KCN, KCX, KKT. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp KCN thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Năm 2022, Ban Quản lý đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra đối với 63 doanh nghiệp tại KCN Trảng Bàng, KCN Thành Thành Công, Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện/thị xã tiến hành lấy 44 mẫu nước thải và 20 mẫu khí thải phục vụ công tác kiểm soát chất lượng môi trường đối với các dự án có nguồn thải lớn trên địa bàn KCN, KKT. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh công tác vận hành các các công trình bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp thuộc đối tượng lắp đặt quan trắc nước thải tự động liên tục khẩn trương triển khai thực hiện theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền quy định pháp luật về bảo vệ môi trường thông qua hệ thống thông tin điện tử của Ban Quản lý, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng các hoạt động, sự kiện môi trường trong năm như: Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ngày môi trường thế giới... thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội, pano...

Trong năm, Ban đã phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF), Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức các cuộc Hội thảo về tăng cường năng lực quản lý môi trường và chuyển đổi xanh tại KCN Thành Thành Công; Hội thảo triển khai các quy định của pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn KCN, KKT; Hội thảo chia kẻ kết quả kiểm toán năng lượng và kế hoạch hoạt động kiểm kê khí nhà kính ứng phó với biến đổi khí hậu trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tham gia Đoàn công tác học tập kinh nghiệm mô hình xử lý – tái sử dụng nước thải tại KCN Tam Thăng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT cửa khẩu tỉnh Tây Ninh
Cổng ngoài KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu và huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, KKT

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2023 Ban tiếp tục phấn đấu thực hiện đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả các hoạt động chuyên môn trong công tác quản lý và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn.

Phấn đấu các KCN, KCX, KKT đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng số vốn thu hút đầu tư: 800 triệu USD; diện tích đất cho thuê: 200 ha; kim ngạch xuất khẩu: 5.000 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu: 4.000 triệu USD; doanh thu công nghiệp: 5.000 triệu USD; nộp ngân sách: 2.000 tỷ đồng.

Để tạo động lực tăng trưởng trong các KCN, KKT, Ban Quản lý tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư đẩy mạnh đầu xây dựng tư hạ tầng KCN, cụ thể: Triển khai thực hiện nhanh KCN Hiệp Thạnh, tạo quỹ đất làm cơ sở phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới; triển khai giai đoạn 3 KCN Phước Đông và đưa vào khai thác, để phục vụ nhu cầu mở rộng dự án của các nhà đầu tư hiện hữu có nhu cầu và mời gọi các nhà đầu tư mới.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh kỳ vọng, các dự án trong các KCN, KKT Tỉnh đang được triển khai đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động trong thời gian tới sẽ tạo những chuyển biến tích cực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các KCN, KKT trên địa bàn; giúp các KCN, KKT đạt được tăng trưởng cao về các chỉ tiêu: Kim ngạch xuất nhập khẩu, nộp ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động. Đồng thời tạo “đòn bẩy” để thu hút đầu tư nhanh và mạnh mẽ hơn nữa vào các KCN, KCX, KKT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT cửa khẩu tỉnh Tây Ninh
Cổng ngoài KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh