Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho nhóm đối tượng yếu thế ở Việt Nam
Ước tính có gần 10.000 người sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động của dự án

Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký một thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD từ Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản để thực hiện Dự án Việt Nam: Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế .

Dự án này sẽ hỗ trợ các dịch vụ trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực bao gồm luật hình sự (đặc biệt tập trung vào bạo lực giới), luật hôn nhân và gia đình, luật việc làm và lao động cho những nhóm đối tượng yếu thế ở các tỉnh miền Bắc, tập trung vào 2 tỉnh Điện Biên và Yên Bái.

Ước tính có gần 10.000 người, bao gồm người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, nạn nhân của bạo lực giới và người khuyết tật sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động của dự án.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam có xu hướng ít được tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp pháp lý nhất. Tuy nhiên, các vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng đến sinh kế, gây ra gánh nặng tài chính và cản trở việc thoát nghèo. Dự án này nhằm xóa bỏ các rào cản tiếp cận trợ giúp pháp lý và đảm bảo người dân có nhu cầu sẽ được sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý có chất lượng cao.”

Hợp phần đầu tiên của dự án kéo dài 4 năm này sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận và thúc đẩy nhu cầu sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý. Hợp phần thứ hai sẽ nâng cao năng lực cho những người thực hiện trợ giúp pháp lý, cung cấp những kỹ năng cần thiết để xử lý các vụ án hình sự, dân sự, gia đình và hành chính, cộng với những kỹ năng giao tiếp cần thiết để làm việc với nhiều nhóm đối tượng. Hợp phần thứ ba sẽ bao gồm các hoạt động thí điểm nhằm mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý và thiết lập hệ thống giám sát để đánh giá chất lượng dịch vụ./.