Theo Tổng cục Thuế, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 do ngành Thuế quản lý ước đạt 775.262 tỷ đồng, bằng 66% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách tăng khá nhờ thu từ dầu thô ước đạt 34.116 tỷ đồng, bằng 121% so với dự toán; thu nội địa ước đạt 741.145 tỷ đồng, bằng 115,7% so với cùng kỳ năm 2021. 60/63 địa phương có số thu đạt trên 50% dự toán. Đáng chú ý, có 16/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 55%), trong đó có một số khu vực, khoản thu lớn như: doanh nghiệp nhà nước đạt 56,8%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 67,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 77,4%, thu lệ phí trước bạ đạt 68,5%...

Nhiều lĩnh vực vào “tầm ngắm” của thanh tra thuế
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đề nghị ngành Thuế tập trung hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đề ra

Trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 20.720 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra được 276.726 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 13.937 tỷ đồng, trong đó: số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 3.855 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 639 tỷ đồng; giảm lỗ 9.443 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 74 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, qua đó truy thu và xử phạt 288 tỷ đồng; giảm lỗ 488 tỷ đồng...

Theo Tổng cục Thuế, việc triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhờ đó, thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong những tháng đầu năm nay đạt hơn 16.600 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm, vừa được Tổng cục Thuế tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai lưu ý, trong 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường; lạm phát tăng cao trên thế giới đã tác động đến Việt Nam. Do đó, đề nghị ngành Thuế phải tập trung hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đề ra, bởi việc ngành hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách sẽ có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách của ngành Tài chính.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn lưu ý toàn ngành Thuế cần quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế. Phấn đấu 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao…

Nhiều lĩnh vực vào “tầm ngắm” của thanh tra thuế
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu thời gian tới các cục thuế cần tập trung triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra

Về hoá đơn điện tử, các địa phương đều đạt tiến độ rất tốt, nhưng ông Tuấn cho rằng, tỷ lệ này mới là đăng ký, do đó tổ thường trực hoá đơn điện tử tại Tổng cục Thuế, Ban chỉ đạo hoá đơn điện tử tại các cục thuế phải thường trực 24/7 để tháo gỡ, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Cũng theo người đứng đầu ngành Thuế, trong 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nên công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được hạn chế. Do đó, thời gian tới các cục thuế cần tập trung triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế phê duyệt. Trong đó trọng tâm là thanh, kiểm tra các lĩnh vực: thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chuyển nhượng vốn, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; chuyển nhượng bất động sản. Cơ quan thuế các cấp cũng cần tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp thu hồi nợ thuế, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách liên quan đến nợ thuế, nhất là tiền sử dụng đất, thuê đất, giảm tỷ lệ nợ thuế đến thời điểm 31/12…/.