Theo Quyết định số 188/QĐ-BTC, ngày 14/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đồng thời giao làm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tân quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cam kết luôn nỗ lực, cầu thị
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Mai Xuân Thành

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn mong muốn, trên cương vị và trách nhiệm mới, ông Thành cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Thuế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Thuế triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai duy trì, mở rộng cung cấp các dịch vụ thuế điện tử, thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế. Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin về hóa đơn điện tử; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; chống gian lận trong quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản…

“Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí...”, ông Tuấn lưu ý.

Tân quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cam kết luôn nỗ lực, cầu thị
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cam kết không ngừng học tập, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Ông Thành coi đây là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân phải tập trung tâm huyết, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

“Bản thân tôi nhận thức rõ phải luôn nỗ lực, cầu thị, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận công việc, không ngừng học tập, rèn luyện, kế thừa thành quả quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao…”, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cam kết.

Đồng chí Thành sinh năm 1968 ở tỉnh Nam Định. Ông từng công tác tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Từ tháng 9/1994, ông về công tác tại Tổng cục Hải quan và đã được giao giữ các chức vụ tại các cục, vụ chức năng về công tác kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu và điều tra chống buôn lậu. Từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2016, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang. Từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2018 ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra (Tổng cục Hải quan). Từ tháng 5/2018 đến tháng 2/2023 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan…/.