Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp sáng nay (ngày 8/8), dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, theo Văn phòng Quốc hội.

“Nóng” giải trình về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý…
Phiên giải trình sẽ làm rõ nhiều vấn đề “nóng” (ảnh: Quốc hội)

Tham dự Phiên giải trình có các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Về phía các bộ, ngành có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp cùng đại diện một số ban, ngành hữu quan...

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, hoạt động giải trình của các cơ quan sẽ giúp xem xét, đánh giá tình hình thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý, việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp, trách nhiệm của các cơ quan…

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, trong những năm qua, cơ chế quản lý đối với các cơ sở sự nghiệp công lập, viên chức từng bước được đổi mới, nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước được ban hành để xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức hướng tới phục vụ người dân.

"Hoạt động giải trình được tiến hành công khai, tập trung vào các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý, quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp, được xã hội quan tâm; qua đó hướng đến đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan những mặt tích cực, bất cập, hạn chế và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm đối với những vấn đề bất cập, hạn chế cả đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và công tác tổ chức thực hiện; đưa ra các kiến nghị, giải pháp được đề xuất phải cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi…", ông Tùng cho hay/.