Cụ thể là, trong tháng 06/2017, cả nước nhập khẩu 7,8 nghìn ô tô nguyên chiếc các loại trị giá 171 triệu USD, giảm 21,3% về lượng và 20,7% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 51 nghìn chiếc, trị giá 1,04 tỷ USD, tăng 2,9% về lượng, giảm 15% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể cho từng loại như sau:

Ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu trong nửa đầu năm 2017 đạt 26,6 nghìn chiếc, trị giá 449 triệu USD, tăng 30,1% về lượng và 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường nhập khẩu lớn nhất là khu vực Asean, chiếm 58,2% tổng lượng xe nhập khẩu.

Đáng chú ý là lượng xe nhập khẩu từ Indonesia là lớn nhất, với 8,9 nghìn chiếc, trị giá 171 triệu USD, tăng 66 lần về lượng và 103 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước, đơn giá khai báo bình quân đạt 19,3 nghìn USD/chiếc.

Tiếp theo là Thái Lan, với 6,6 nghìn chiếc, trị giá 105 triệu USD, tăng 84,1% về lượng và 157,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, đơn giá khai báo bình quân đạt 15,8 nghìn USD/chiếc.

Thứ ba là Ấn Độ, số lượng nhập khẩu đạt 5 nghìn chiếc, trị giá 21 triệu USD, giảm 6,5% về lượng và giảm 5,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, đơn giá khai báo bình quân đạt 4,2 nghìn chiếc. Tiếp đến là là Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm 6,8%, Hoa Kỳ 3,6%... (Biểu đồ).

Biểu đồ: Cơ cấu nhập khẩu xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi theo thị trường 6 tháng đầu năm 2017

Nhìn vào lượng xe ô tô dưới 9 chỗ nhập khẩu có thể thấy, áp lực cạnh tranh trong khu vực đang gia tăng đối với thị trường ô tô trong nước. Bằng chứng là lượng xe nhập khẩu trong khu vực Asean đang chiếm gần 60% trong tổng số xe ô tô dưới 9 chỗ nhập khẩu vào Việt Nam.

Đối với dòng xe ô tô trên 9 chỗ ngồi, số lượng nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm là 338 chiếc, trị giá 10 triệu USD, giảm 31% về lượng và 30,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng xe chủ yếu có xuất xứ từ Nhật Bản với 190 chiêc trị giá 5 triệu USD.

Trong khi đó, lượng xe ô tô tải được nhập khẩu là 19,2 nghìn chiếc trị giá 379 triệu USD, giảm 11,4% về lượng và 17,2% về trị giá. Lượng xe ô tô tải chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 12,5 nghìn chiếc, tăng 9%; Hàn Quốc là 2,7 nghìn chiếc, Trung Quốc là 1,9 nghìn chiếc./.