Phương thức thực hiện giao dịch là khớp lệnh, thời gian dự kiến từ ngày 01/02/2021 đến ngày 01/3/2021. Trước khi thực hiện giao dịch, số lượng, tỷ lệ cổ phiếu IBC mà ông Quách Mạnh Hào đang nắm giữ là 1.110.000 cổ phiếu (tỷ lệ 1,360465%).

Trên thị trường ngày 28/01/2021, thị giá cổ phiếu IBC ở mức 20.400 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, ông Hào sẽ thu về khoảng 20,4 tỷ đồng.

Trước đó, Egroup đã thông báo hoàn tất việc bán thành công 5 triệu cổ phiếu IBC sở hữu với mục đích tái cấu trúc tài chính của Tập đoàn và chào đón các nhà đầu tư tiềm năng (bao gồm cả các nhà đầu tư chiến lược) tham gia vào lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như giáo dục ứng dụng công nghệ cao của Apax Holdings. Giao dịch này đã được tiến hành từ ngày 11/12/2020 đến ngày 08/01/2021 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Năm 2020, Apax Holdings đạt gần 2.000 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lợi nhuận

Sau giao dịch, Egroup vẫn đang là cổ đông lớn nhất tại Apax Holdings. Không chỉ cổ phiếu IBC, mới đây, Apax Holdings còn phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, với sự tham gia đầu tư của Quỹ Vietinbank.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Apax Holdings ghi nhận, Công ty này đạt gần 2.000 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lợi nhuận./.