Tại Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 57 vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, thực hiện nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho Đảng và Chính phủ, từ năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm hiện thực hóa những khát vọng, chủ trương, định hướng đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia góp phần thực hiện nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Chính phủ trong việc thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh, quản lý sáng tạo.

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông khẳng định vai trò quan trọng của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia/Ảnh: Minh Hậu

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là triển khai các hoạt động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư, phục vụ các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện được nhiệm vụ này, thời gian qua, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã tăng cường hợp tác với mạng lưới các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Arizona (Hoa Kỳ), Trường Đại học Karelina (Phần Lan)… để tổ chức các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực, đào tạo, tập huấn cho nhiều đối tượng là học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà quản lý, người lao động.

Tới thời điểm hiện tại, Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật đã có 26 trường đại học, học viện thành viên, trong đó có cả những trường đại học trọng điểm quốc gia, được Chính phủ ưu tiên đầu tư phát triển, làm đầu tàu cho sự phát triển mạng lưới các trường đại học Việt Nam. Sự tăng cường hợp tác giữa các trường thành viên trong Câu lạc bộ thời gian qua đã có những đóng góp tích cực cho xã hội, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, môi trường, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cũng đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới để tổ chức đào tạo về khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các kỹ năng số cho các đối tượng học viên trong các lĩnh vực của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nổi bật như: các chương trình phát triển nhân tài số, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp (phối hợp với Google); các chương trình đào tạo về công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo (phối hợp với Amazon, Meta…); các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo (hợp tác với USAID, UNDP, GIZ…).

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết thêm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo thành lập và phát triển các mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại các quốc gia, hiện nay đã có 8 mạng lưới gồm khoảng 1.500 các chuyên gia, tri thức người Việt Nam đang nghiên cứu và làm việc tại các nước phát triển trên thế giới. Đây là nguồn lực tri thức dồi dào để hỗ trợ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cũng như các trường đại học trong việc nghiên cứu, đào tạo và triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trong việc xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để cùng thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật/Ảnh: Minh Hậu

Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các trường đại học kỹ thuật mà Thường trực là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ ký kết. Đây cũng là tiền đề để Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các trường đại học, học viện thành viên trong Câu lạc bộ với thế mạnh về khoa học, công nghệ, kỹ thuật sẽ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau về các lĩnh vực mà mình có thế mạnh, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, phát triển sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, tổ chức các hội nghị và diễn đàn khoa học, công nghệ.

Thứ trưởng Trần Duy Đông tin tưởng rằng, thỏa thuận hợp tác này không chỉ thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các trường đại học, học viện thành viên trong Câu lạc bộ, mà còn góp phần vào việc triển khai nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đồng thời góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

"Hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo của đất nước...", Thứ trưởng Trần Duy Đông chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng đánh giá cao việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, giúp cho việc nghiên cứu ngày càng có ý nghĩa trong thực tế, đồng thời mong muốn các bộ, ngành tiếp tục quan tâm đến công tác khoa học công nghệ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và điều kiện nghiên cứu để có những sản phẩm đóng góp cho an ninh quốc phòng và phát triển đất nước./.