Ngày 6/5/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị cải cách hành chính nội bộ và kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế làm việc.

Phó thống đốc Đào Minh Tú: Sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú chỉ đạo tại Hội nghị

Cắt giảm 5% tổng số quy định thuộc các lĩnh vực hoạt động ngân hàng

Báo cáo kết quả chung về công tác cải cách hành chính (CCHC), Chánh Văn phòng NHNN Trần Anh Tuấn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 với trọng tâm là hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh cho hoạt động của các TCTD; cùng với đó là sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của NHNN tinh gọn, hoạt động công vụ chuyên nghiệp; chuyên đổi phương thức làm trên môi trường điện tử dựa trên dữ liệu số và công nghệ số.

Bám sát kế hoạch CCHC, toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc 6 lĩnh vực cải cách của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước đều được các đơn vị chức năng tổ chức triển khai tích cực. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp trong năm 2021, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng đã tập trung công tác tham mưu, giúp việc và theo dõi, đôn đốc các đơn vị hoàn thành đúng thời hạn, có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm của NHNN, các kết luận chỉ đạo của NHNN, phục vụ và đáp ứng tốt nhất công tác chỉ đạo điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN.

Trong lĩnh vực cải cách hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để NHNN điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả; khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các khu vực sản xuất kinh doanh; phát triển các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam, đảm bảo an ninh an toàn trong các giao dịch thanh toán; Kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho các TCTD thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Về rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN. Theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2021, 2022 NHNN sẽ cắt giảm 5% tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, cụ thể gồm nội dung cắt giảm, đơn giản hóa 27 quy định thủ tục hành chính tại 07 Thông tư, 01 Nghị định do NHNN đầu mối xây dựng.

Dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo NHNN, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2021, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ trọng tâm được giao đạt gần 97% tăng so với trước đây.

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đánh giá cao công tác CCHC, thực hiện Quy chế làm việc của các đơn vị thuộc NHNN đã có chuyển biến tích cực. Nhờ những cải tiến, chấp hành kỷ cương trong công việc rất tốt của các đơn vị đã giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Phó Thống đốc cũng đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp của các đơn vị thuộc NHNN cũng như với các Bộ, ngành khác. Tuy nhiên, Phó Thống đốc lưu ý, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quy chế làm việc, CCHC cần phải lưu ý như việc triển khai chương trình công tác, nhiệm vụ, kể cả những nhiệm vụ thường xuyên tại một số đơn vị còn thiếu chủ động; việc cải tiến các quy trình xử lý công việc trong nội bộ một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức…

Phó Thống đốc nhấn mạnh, năm 2022 là năm rất khó khăn đối với ngành Ngân hàng, nhất là từ nay đến cuối năm, NHNN xây dựng nhiều Thông tư, Nghị định để triển khai chương trình phục hồi kinh tế trong bối cảnh điều hành chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vừa kiểm soát lạm phát. Do vậy, Phó Thống đốc yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị thuộc NHNN bám sát, triển khai các nhiệm vụ được nêu ra trong báo cáo, trong đó lưu ý một số nội dung sau: Tăng cường hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, đề xuất trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là soạn thảo, xây dựng văn bản, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, gắn với việc chấp hành quy chế làm việc và hiệu quả công việc; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân có vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ; Tiếp tục cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính nội bộ; chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định nội bộ của NHNN; Đảm bảo trật tự nội bộ, văn hoá công sở, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ,…

Bên cạnh đó, các đơn vị được giao đầu mối xử lý công việc cần phát huy vai trò đầu mối; chủ động, kịp thời trong công tác phối hợp; tăng cường theo dõi, đôn đốc đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng công việc. Bên cạnh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, các đơn vị phát động sáng kiến trong cán bộ, người lao động để cải cách điều hành, hoạt động của cơ quan./.