Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

5 năm phát triển vượt bậc

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, kết quả đạt được; nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém; xác định rõ nguyên nhân; rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ: 5 năm qua, quy mô nền kinh tế tăng lên đáng kể với tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 7,2%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Nhà máy lọc dầu và nhiều nhà máy trong Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP - Quảng Ngãi thực sự trở thành hạt nhân phát triển, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Dự kiến đến cuối năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 62%, dịch vụ chiếm 24%, nông nghiệp chiếm 14% trong cơ cấu kinh tế. Chất lượng, năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư được cải thiện, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng. Quảng Ngãi ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Giai đoạn 2011-2015, thu ngân sách ước đạt 128.190 tỷ đồng, tăng bình quân 16,9%/năm; từ một tỉnh nghèo, Quảng Ngãi đã vươn lên thành một trong 10 địa phương thu ngân sách cao, có điều tiết cho ngân sách Trung ương...

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông có bước phát triển mạnh; hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 A đoạn qua Quảng Ngãi, đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, đường bờ Nam sông Trà Khúc; đang triển khai dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi... Đầu tư phát triển đô thị có bước chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch đồng bộ hơn, có tầm nhìn dài hạn, chất lượng tốt hơn, ... Cùng với đó, các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển, giảm nghèo đạt nhiều kết quả khá; diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn, dịch bệnh được khống chế; An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, chất lượng sống của người dân được nâng lên.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở; ngày càng thiết thực, hiệu quả. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; đoàn kết trong Đảng được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên. Vị thế và uy tín của tỉnh ngày càng được khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng chỉ rõ một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt; tốc độ tăng trưởng kinh tế và tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, dịch vụ đạt thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra. Chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện; năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế. Chuyển dịch cơ cấu lao động chưa theo kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội chưa đồng bộ; đô thị phát triển chậm; nguồn nhân lực còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống nhân dân nhiều vùng còn khó khăn; văn hóa- xã hội phát triển chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế; trật tự xã hội có những yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể còn một số yếu kém chậm khắc phục.

Tiếp tục vững bước đi lên

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi xác định nhiệm vụ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ với phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đồng chí Tòng Thị Phóng lưu ý, trong 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cần gắn kết chặt chẽ 3 nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh: Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực cho phát triển...

Quảng Ngãi cũng cần tập trung phát huy tối đa các lợi thế của địa phương để tạo ra bước phát triển nhảy vọt về công nghiệp, phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ. Trong đó, chú trọng chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, tăng tỉ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm đi liền với kiểm soát chặt chẽ môi trường...

Cùng với đẩy mạnh triển công nghiệp, tỉnh Quảng Ngãi cần phải đảm bảo phát triển bền vững, hài hòa các lĩnh vực, các vùng. Tập trung có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, gắn sản xuất với thị trường, đa dạng hóa sản phẩm; phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về biển, phát triển mạnh kinh tế biển, làm giàu từ biển, gắn liền với mục tiêu bảo về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 23/10 tới./.