Sát cánh cùng doanh nghiệp

Doanh nghiệp và doanh nhân là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn, tác động trực tiếp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề của đời sống xã hội và cũng là đòn bẩy đưa Quảng Trị hội nhập mạnh mẽ vào quá trình hợp tác kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng.

Một góc Đông Hà, Quảng Trị

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Quảng Trị xác định phát triển doanh nghiệp, doanh nhân là trách nhiệm và là nền tảng then chốt trong chiến lược phát triển chung của Tỉnh. Do vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục xác định cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính trị cần tập trung lãnh đạo và sẽ là yếu tố quyết định đến tăng trưởng cao, bền vững của nền kinh tế địa phương.

Với phương châm Quảng Trị luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, xem hiệu quả dự án đầu tư đồng nghĩa với hiệu quả kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tỉnh Quảng Trị xây dựng mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có từ 1.000–1.200 doanh nghiệp được thành lập mới, đóng góp trên 75% thu ngân sách địa phương và trên 74% trong tổng cơ cấu sản phẩm của tỉnh, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 20-25% GRDP, bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 2.000–2.500 lao động.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Thực hiện chủ trương xây dựng chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, ngày 28/04/2016 của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, nhiều cam kết mạnh mẽ, nhiều cải cách hiệu quả, nhiều giải pháp tích cực phá bỏ các rào cản nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất và xây dựng niềm tin cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đưa hình ảnh, môi trường, cơ hội đầu tư hợp tác của Quảng Trị đến gần hơn với giới doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài nước

Quảng Trị thực hiện nhất quán, đồng bộ và ổn định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành. Tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án, Tỉnh cam kết sẽ có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo nguyên tắc doanh nghệp được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định hiện hành nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp làm ăn lâu dài, có hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư được ưu đãi về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước; hỗ trợ về san tạo, giải phóng mặt bằng; bố trí quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân; đầu tư lưới điện đến tận chân hàng rào dự án cho các doanh nghiệp đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cung ứng đủ lao động và cơ sở đào tạo lao động tại địa phương; phối hợp chặt chẽ cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hình thành dự án cũng như trong sản xuất- kinh doanh. Tỉnh đã thiết lập, duy trì thường xuyên hoạt động “đường dây nóng” của Chủ tịch UBND Tỉnh để tiếp nhận phản ánh kiến nghị và kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; sẵn sàng tiếp nhận và thảo luận với các nhà đầu tư bất kể thời gian nào, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ và thời gian ngoài giờ hành chính. Tỉnh đang tích cực phấn đấu cải cách và tiến tới giảm dần thời gian giải quyết các thủ tục hành chính để doanh nghiệp có thể khởi sự kinh doanh trong thời gian nhanh nhất có thể.

Đến nay, Tỉnh đã rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp tối đa 02 ngày làm việc, thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77 ngày, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn 15 ngày, thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản 14 ngày, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 10 ngày đối với hàng xuất khẩu và dưới 12 ngày đối với hàng nhập khẩu, thời gian thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ 50 ngày xuống còn 40 ngày. Kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ không quá 10 ngày nhà đầu tư được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư và tối đa 4 ngày làm việc hoàn thành việc cấp giấy phép cho người nước ngoài. Ngoài trang thông tin điện tử của tỉnh, tất cả các Sở, ban ngành trong tỉnh cũng đều có trang thông tin điện tử nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhờ những quyết tâm mạnh mẽ và sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thiết lập và xây dựng môi trường kinh doanh, đầu tư an toàn, thông thoáng, chuyên nghiệp, minh bạch và hấp dẫn mà cộng động doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Quảng Trị không ngừng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng. Tính đến hết năm 2016 toàn tỉnh có 3.035 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng. Nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực này trong GRDP của Tỉnh từ 22% (năm 2011) lên 48% (năm 2016). Trong quý I/2017 toàn tỉnh có 39 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 400 tỷ đồng, tăng 39% so với số doanh nghiệp đăng kỳ cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, trong năm 2016 đã có 41 dự án được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư với tổng số vốn gần 12.000 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư lên 190 dự án với tổng số vốn đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng. Trong quý I/2017, tỉnh đã cấp phép đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.900 tỷ đồng.

Đây là những kết quả tích cực ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời cũng là tín hiệu sáng chứng tỏ sức hấp dẫn và hiệu quả thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị ngày càng được khẳng định và nâng cao./.