“Đa số đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược và cơ bản nhất trí với nội dung chủ yếu của dự thảo…”, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết này, trước Quốc hội sáng nay (ngày 9/1).

Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết, với 48 lượt ý kiến phát biểu thảo luận ở Tổ, 8 lượt ý kiến phát biểu tại Phiên thảo luận tại Hội trường và 2 ý kiến bằng văn bản…

Về các chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 được tiếp tục thực hiện từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 (Điều 2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tiếp tục rà soát quy định pháp lý liên quan đến việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch để đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết). Đồng thời, xin Quốc hội cho giữ thời điểm kết thúc của các quy định chuyển tiếp là 31/12/2023 và thể hiện trong dự thảo Nghị quyết.

Liên quan đến việc sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 (Điều 3), bà Nguyễn Thúy Anh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát và nghiên cứu ý kiến của đại biểu Quốc hội trong quá trình nghiên cứu xây dựng sửa đổi Luật Dược.

Về các ý kiến đề nghị nên xem xét công nhận liệt sĩ đối với người tham gia công tác phòng, chống dịch bị chết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát tổng thể và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ghi nhận ý kiến của đại biểu Quốc hội và lưu ý Chính phủ nghiên cứu, rà soát, xác định đầy đủ các vướng mắc, khó khăn và thực hiện đồng bộ tổng thể các giải pháp về chính sách, pháp luật, đầu tư, cải cách hành chính, chế độ chính sách và tổ chức thực hiện để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn đọng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược

Điều hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Nghị quyết đã được tiếp thu đầy đủ, hồ sơ tài liệu đã được gửi tới các đại biểu Quốc hội…

Trong phiên họp sáng nay, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược./.