Rác phế liệu điện tử nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT, ngày 15/11/2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng tường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2019.

Do đó, Thông tư số 27/2019/TT-BCT được ban hành thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BCT và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024.

Ba nhóm đối tượng áp dụng của Thông tư là: Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa; Các tổ chức, cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đén kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

Theo Thông tư số 27/2019/TT-BCT, danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu bao gồm: giấy loại hoặc bìa loại thu hồi; phế liệu và mảnh vụn của đồng; phế liệu và mảnh vụn nhôm; thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu; thạch cao, thạch cao khan; xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép; phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép…/.