Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xây dựng quy hoạch các trạm thu phí trên cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Viện Chiến lược Giao thông vận tải triển khai xây dựng quy hoạch này và hiện nay về cơ bản quy hoạch đã xong, đang lấy ý kiến các cơ quan của Bộ cũng như đánh giá tác động của quy hoạch này.

Bộ trưởng Thăng cho biết, sau khi hoàn chỉnh đầy đủ, lấy ý kiến của các địa phương, các bộ, ngành, thì sẽ trình Chính phủ phê duyệt và thực hiện.

Trả lời thắc mắc về vấn đề nhiều báo thời gian qua đưa tin một số trạm thu phí đặt sai vị trí, Bộ trưởng Thăng cho biết, việc đặt trạm thu phí được thực hiện theo Thông tư 159 của Bộ Tài chính. Trong quy định này, trạm thu phí phải cách nhau 70km, nếu không đủ 70km thì trước khi lập trạm thu phí phải có sự thỏa thuận của Bộ Tài chính và UBND các địa phương. Tuy nhiên, lâu nay chúng ta hiểu nhầm là 70km mới là đúng, còn dưới 70km là sai. Thực tế là 70km cũng đúng, dưới 70km cũng đúng nhưng phải có sự thỏa thuận trước mới được đầu tư.

Chính vì vậy, việc thực hiện đặt các trạm thu phí mà báo chí nêu hoàn toàn đúng theo quy định. Tuy nhiên, vị trí một số trạm thu phí nhỏ hơn 70km vì có mấy lý do. Thứ nhất là đầu tư công trình tập trung, ví dụ năm 2008, quyết định đầu tư cầu Đồng Nai, rồi đầu tư cầu Cổ Chiên và vừa thông xe, đi rút ngắn được 70km từ Trà Vinh lên Bến Tre. Do làm một cây cầu cho nên không thể đảm bảo được 70km, vì vậy, cầu Cổ Chiên cách trạm thu phí cầu Rạch Miễu hơn 50km nhưng hoàn toàn theo đúng quy định chứ không phải sai và vị trí đặt trạm phải có sự thỏa thuận giữa địa phương với Bộ Tài chính thì Bộ Giao thông vận tải mới ra quyết định đặt trạm.

Có một loại nữa là trạm thu phí cự li khoảng 70km nhưng nếu đặt đúng 70km, thì lại vào giữa thành phố, giữa thị xã hoặc giữa khu dân cư nên theo đề nghị của địa phương, Bộ Giao thông vận tải phải thỏa thuận với nhà đầu tư, với địa phương, với Bộ Tài chính để đặt lệch một chút trong cự ly chung là 70km, nhưng ở vị trí thuận lợi hơn cho người dân và vẫn hoàn toàn đúng theo quy định.

Bộ trưởng Thăng cũng thông tin thêm, Thông tư 159 quy định đặt trạm thu phí không căn cứ vào quy hoạch đặt trạm thu phí đang xây dựng, vì quy hoạch đặt trạm thu phí là chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, tháng 6/2014. Đây là phần bổ sung, hoàn toàn tách bạch với quy định đặt trạm thu phí.

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Thăng cho biết, thực hiện nghị quyết của Đảng, Chính phủ coi việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá để tháo điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng, Chính phủ đã chỉ đạo hết sức quyết liệt Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện đầu tư xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông. Chính vì vậy, hạ tầng giao thông của nước ta trong 4 năm qua có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều công trình hiện đại, nhiều bến cảng, sân bay, đường cao tốc, các tuyến quốc lộ, những cây cầu lớn, đẹp và hiện đại đã đi vào hoạt động.

Theo đánh giá 2 năm một lần của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, năm 2010 hạ tầng giao thông của chúng ta xếp thứ 113, năm 2012 chúng ta xếp thứ 90 và đến năm 2014 chúng ta xếp thứ 74, tăng 29 bậc của 2014 so với 2010. Rõ ràng là với việc chúng ta sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ và vốn huy động xã hội hóa, chúng ta tạo nên sự thay đổi diện mạo bộ mặt giao thông. Chính vì vậy góp phần thực hiện tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu nền kinh tế, giảm chi phí vận tải, góp phần tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng 29 bậc chỉ số rõ ràng góp phần rất mạnh mẽ vào tăng năng lực của nền kinh tế./.