Triển khai hiệu quả công tác quản lý quy hoạch và xây dựng hạ tầng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

Tích cực tạo mặt bằng sạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 16 KCN được quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký: 17.536,39 tỷ đồng và 212,53 triệu USD (riêng KCN Phúc Yên với vốn đầu tư được duyệt 1.988,34 tỷ đồng chưa có chủ đầu tư nên chưa đưa dự án vào theo dõi tại phần thu hút đầu tư dự án trong nước). Tổng diện tích đất quy hoạch là 3.093,85 ha trong đó diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch 2.262,12ha; diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.883,79 ha; tổng diện tích đất đã cho thuê/đăng ký thuê là 1.293,13 ha.

Hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc có 9 KCN đã đi vào hoạt động với cơ sở hạ tầng các KCN đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp, các KCN còn lại tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào các KCN.

Công tác quản lý quy hoạch và đầu tư hạ tầng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 5/2023 tiếp tục được tăng cường đẩy mạnh.

Trong tháng 5/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) đã tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND Tỉnh quy hoạch KCN Tam Dương I – Khu vực 3 phát triển thành KCN công nghệ cao; trình UBND tỉnh Báo cáo đề xuất hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, bố trí nguồn vốn để thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án KCN Chấn Hưng; bổ sung một số nội dung Đề án điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với các KCN: Sơn Lôi, Nam Bình Xuyên và tỉ lệ 1/2000 đối với KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (lần 4).

Cùng với đó đôn đốc các đơn vị hạ tầng đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN: Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I- Khu vực 2, Sơn Lôi, Nam Bình Xuyên; lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương về nguồn gốc đất KCN Chấn Hưng (lần 2); đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Yên; đề nghị UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các KCN; đề nghị Sở Tài chính thẩm định phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án: Đường gom khu nhà ở công nhân và khu nhà ở chuyên gia KCN Bá Thiện; phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tổ chức thực hiện Lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng KCN Tam Dương I - Khu vực 2.

Trong tháng 5/2023, Ban đã cấp 4 Giấy phép xây dựng; thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 1 dự án.

Công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện - Phân khu II (khu 75,9ha) được triển khai hiệu quả. Trong tháng 5/2023, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư, đơn vị trực thuộc Ban tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác an ninh trật tự KCN; bảo trì thay thế hệ thống đèn, các công tơ bị hỏng, sửa chữa sự cố điện chập cháy; chăm sóc cây xanh, thảm cỏ; nhắc nhở các doanh nghiệp KCN Bá Thiện - PKII đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại KCN.

Tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng KCN

Theo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, trong quý II/2023, Ban tiếp tục quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển các KCN. Một số nhiệm vụ cụ thể cần phải thực hiện trong tháng 6/2023 đó là:

Đôn đốc Công ty HDTC đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện (phân khu I)

Phối hợp với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của các KCN đã đi vào hoạt động: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng các KCN vừa có quyết định thành lập: Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 (giai đoạn 1) và Nam Bình Xuyên.

Phối hợp với các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan triển khai khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN: Sông Lô I, Sông Lô II./.

Triển khai hiệu quả công tác quản lý quy hoạch và xây dựng hạ tầng các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy trong KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc