Tháng 3/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 4,12 tỷ USD

Theo báo cáo, trong quý I/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 18,34 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2020; nhập khẩu ước khoảng 7,74 tỷ USD, tăng 44,7%; xuất siêu khoảng 2,87 tỷ USD, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể như sau:

Về xuất khẩu, tháng 3/2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,12 tỷ USD, tăng 20,0% so với tháng 3/2020, tăng 57,4% so với tháng 02/2021. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 1,75 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,52 tỷ USD, thủy sản đạt 685 triệu USD và chăn nuôi đạt 37 triệu USD…

Tính chung quý I, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với quý I/2020. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 4,59 tỷ USD, tăng 10,2%; lâm sản chính đạt 3,94 tỷ USD, tăng 41,6%; thủy sản ước đạt 1,69 tỷ USD, tăng 3,3%; chăn nuôi ước đạt 89 triệu USD, tăng 34,7%.

Giá trị xuất khẩu và tỷ trọng của từng nhóm hàng

Trong quý này, nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như: Cao su, chè, rau quả, sắn, tôm, các sản phẩm lâm sản. Cụ thể: Giá trị xuất khẩu cao su đạt khoảng 721 triệu USD (tăng 116%); chè đạt 41 triệu USD (tăng 6,2%); rau quả khoảng 944 triệu USD (tăng 6,1%); sắn đạt 116 triệu USD (tăng 23,3%), tôm đạt 773 triệu USD (tăng 8,3%), quế đạt 46 triệu USD (tăng 21,1%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 3,7 tỷ USD (tăng 41,5%); mây, tre, cói thảm đạt 199 triệu USD (tăng 49,2%). Trong khi đó, một số mặt hàng giảm gồm: cà phê đạt 771 triệu USD (giảm 11,3%), gạo đạt khoảng 606 triệu USD (giảm 17,4%), hạt điều ước đạt 634 triệu USD (giảm 5,8%); cá tra đạt 373 triệu USD (giảm 2,6%).

Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 3 tháng đầu năm 2021 tới thị trường khu vực châu Á chiếm 54,4% thị phần, châu Mỹ (32,2%), châu Âu (11,8%), châu Đại Dương (1,8%) và châu Phi (1,5%). Trong đó, 4 thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn quốc chiếm thị phần lần lượt là 29,05% (giá trị tăng 45,8% so với năm 2020), 27,87% (+39,5%), 7,96% (+3,4%) và 5,7% (+9,5%).

Về nhập khẩu, tính chung quý I/2021, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước khoảng 7,74 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,7 tỷ USD, tăng 66,7%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 505 triệu USD, tăng 21,6%; nhóm lâm sản chính khoảng 728 triệu USD, tăng 34,7%; nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 913 triệu USD, tăng 14%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 1,88 tỷ USD, tăng 37,8%./.

Cán cân thương mại những nhóm hàng chính