Lao động có việc làm tăng

Tại buổi Họp báo, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, với sự nỗ lực, quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và các địa phương, hoạt động kinh tế - xã hội đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh đó, Chính phủ đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, do đó, thị trường lao động trong quý II/2022 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm quý II tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt lao động trong ngành dịch vụ tăng đáng kể so với quý trước.

Cụ thể, ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động, Tổng cục Thống kê cho hay, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II/2022 là 51,6 triệu người, tăng hơn 0,4 triệu người so với quý trước và tăng gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ. So với quý I/2022, lực lượng lao động ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị đều tăng (lần lượt là tăng 0,3 triệu người và 0,1 triệu người). Riêng lực lượng lao động nữ tăng 0,3 triệu lao động, nhiều hơn so với lực lượng lao động nam là gần 0,2 triệu lao động.

Quý II/2022, thị trường lao động trong nước tiếp tục duy trì đà phục hồi
Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, lực lượng lao động, số người có việc làm quý II tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II/2022 là 50,5 triệu người, tăng 504,6 nghìn người (tăng 1,01%) so với quý trước và tăng 701,8 nghìn người (tăng 1,41%) so với cùng kỳ. Trong đó, lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 18,7 triệu người, tăng 127,9 nghìn người so với quý trước và tăng 673,7 nghìn người so với cùng kỳ, ở khu vực nông thôn là 31,9 triệu người, tăng 376,6 nghìn người so với quý trước và tăng 27,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngành kinh tế, trong quý II/2022, lao động có việc làm trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là 13,9 triệu người, tăng 12,6 nghìn người với quý trước và tăng 138 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng có 16,8 triệu người đang làm việc, tăng 62,1 nghìn người so với quý trước và tăng 210 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; lao động có việc làm trong ngành dịch vụ là 19,8 triệu người, tăng 429,8 nghìn người so với quý trước và tăng 353,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, xu hướng tăng lao động có việc làm cũng được ghi nhận ở cả nam và nữ, tuy nhiên, tốc độ tăng lao động có việc làm ở nữ giới cao hơn so với nam giới.

Quý II/2022, số người thiếu việc làm trong độ tuổi giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số người thiếu việc làm trong độ tuổi là khoảng 881,8 nghìn người, giảm 447,1 nghìn người so với quý trước và giảm 263,1 nghìn người so với cùng kỳ. Trong đó, thiếu việc làm trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2022 là hơn 1,1 triệu người, giảm 30,2 nghìn người so với cùng kỳ.

Trong tổng số 23,7 triệu người từ 15 tuổi trở lên không tham gia thị trường lao động (ngoài lực lượng lao động) quý II/2022, có 12,7 triệu người trong độ tuổi lao động, tập trung nhiều nhất ở nhóm 15-19 tuổi là 5,9 triệu người.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II/2022 là gần 1,1 triệu người, giảm 41,6 nghìn người so với quý trước và giảm 112 nghìn người so với cùng kỳ. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2022 là gần 1,1 triệu người, giảm 47,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập của người lao động tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng dương

Về thu nhập bình quân tháng của người lao động, ông Phạm Hoài Nam cho biết, trong quý II, thu nhập bình quân người lao động là 6,6 triệu đồng, tăng 206 nghìn đồng so với quý trước và tăng 542 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,34 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (7,5 triệu đồng so với 5,6 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,38 lần khu vực nông thôn (8,0 triệu đồng so với 5,8 triệu đồng).

Thu nhập bình quân tháng của người lao động 6 tháng đầu năm là 6,5 triệu đồng, tăng 5,3% (tương ứng tăng 326 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 11% (tương ứng tăng 646 nghìn đồng) so với cùng kỳ năm 2020.

Quan sát thu nhập bình quân của người lao động theo từng quý trong những năm gần đây, kể cả những năm chưa chịu tác động của đại dịch Covid-19 cho thấy, biến động thu nhập của người lao động trong quý II so với quý I năm nay khác với xu hướng thường thấy của các năm trước.

Theo dõi các năm từ 2019 đến 2021, thu nhập lao động quý II thường giảm so với quý I do các khoản thu nhập phụ trội bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm, tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán thường được chi trả chủ yếu trong quý I. Ngược lại, trong năm nay, thu nhập bình quân của người lao động trong quý II không chứng kiến sự sụt giảm so với quý trước như mọi năm mà tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng dương so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Đây là dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tích cực và mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, so với 6 tháng đầu năm 2021 một số ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng. Cụ thể, lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo có thu nhập bình quân là 7,3 triệu đồng, tăng 6,9%, tương ứng tăng 476 nghìn đồng; lao động trong ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt có mức thu nhập bình quân là 9,6 triệu đồng, tăng 7,8%, tương ứng tăng 691 nghìn đồng; ngành vận tải kho bãi lao động có thu nhập bình quân là 8,7 triệu đồng, tăng 5,0%, tương ứng tăng 416 nghìn đồng; lao động làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú ăn uống có mức thu nhập bình quân là 6,1 triệu đồng, tăng 4,2%, tương ứng tăng 247 nghìn đồng./.