Về Nông nghiệp. Tính đến trung tuần tháng Chín, diện tích gieo cấy lúa mùa cả nước đạt 1.558,1 nghìn ha, bằng 96,5% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.075,9 nghìn ha, bằng 97,4%; các địa phương phía Nam đạt 482,2 nghìn ha, bằng 94,5%.

Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu

Diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân cả nước đạt 3.123,9 nghìn ha, tăng 21,8 nghìn ha so với vụ đông xuân trước; năng suất đạt 65,5 tạ/ha, giảm 0,9 tạ/ha; sản lượng toàn vụ đạt 20,5 triệu tấn, giảm 133,1 nghìn tấn. Vụ lúa hè thu năm nay cả nước gieo cấy được 2.009,3 nghìn ha, giảm 43,7 nghìn ha so với vụ hè thu năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.569,1 nghìn ha, giảm 35,4 nghìn ha. Tính đến ngày 15/9/2019, các địa phương đã thu hoạch được 1.859 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 92,5% diện tích gieo cấy và bằng 98% cùng kỳ năm trước; năng suất lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 54,8 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2018, nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng chung toàn vụ hè thu 2019 ước tính đạt 11 triệu tấn, giảm 197 nghìn tấn.

Sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm 9 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản lượng điều ước tính đạt 284,9 nghìn tấn, tăng 6,9%; cao su đạt 823,8 nghìn tấn, tăng 4,6%; hồ tiêu đạt 269,1 nghìn tấn, tăng 2,4%. Sản lượng thu hoạch một số cây ăn quả chủ yếu: Xoài đạt 716,8 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước; thanh long đạt 788,8 nghìn tấn, tăng 24,2%; cam đạt 472,8 nghìn tấn, tăng 10,4%; bưởi đạt 433,9 nghìn tấn, tăng 7,5%.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, đàn trâu cả nước trong tháng 09/2019 tiếp tục giảm 2,8% so với cùng thời điểm năm 2018 do hiệu quả kinh tế không cao và diện tích chăn thả bị thu hẹp; đàn bò phát triển khá với mức tăng trong tháng đạt 2,4%; đàn gia cầm tăng 10,5%; đàn lợn cả nước tính đến tháng 09/2019 giảm 19% so với cùng thời điểm năm 2018.

Tính đến thời điểm 17/09/2019, cả nước không còn dịch lở mồm long móng và dịch tai xanh trên lợn; dịch cúm gia cầm còn ở Bến Tre; dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 7.612 xã, 642 huyện của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng khuyến cáo, hiện nay, thời tiết đang ở thời điểm giao mùa, mưa nhiều, độ ẩm cao là môi trường thuận lợi để các chủng vi rút tồn tại, phát sinh, người chăn nuôi cần sử dụng các biện pháp để vệ sinh chuồng trại và tăng sức đề kháng cho đàn gia cầm, xử lý nhanh chóng khi phát sinh dịch bệnh, tránh nguy cơ lây lan, đề phòng dịch cúm gia cầm quay trở lại.

Về Lâm nghiệp. Diện tích rừng trồng tập trung 9 tháng năm 2019 ước tính đạt 176,5 nghìn ha, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước (quý III đạt 66,5 nghìn ha, giảm 4%); số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 60,7 triệu cây, giảm 2,8% (quý III đạt 26,3 triệu cây, giảm 2,2%); sản lượng gỗ khai thác đạt 11.413 nghìn m3, tăng 4,5% (quý III đạt 4.393 nghìn m3, tăng 4,8%); sản lượng củi khai thác đạt 14 triệu ste, giảm 1,6% (quý III đạt 4,8 triệu ste, giảm 0,8%). Diện tích rừng bị thiệt hại trong 9 tháng năm nay là 3.059,7 ha, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 2.641,7 ha, gấp gần 5 lần; diện tích rừng bị chặt, phá là 418 ha, giảm 2,5%.

Về Thủy sản. Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng năm nay ước tính đạt 5.964,9 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước (quý III đạt 2.190,6 nghìn tấn, tăng 4,9%), bao gồm cá đạt 4.321,9 nghìn tấn, tăng 5,2%; tôm đạt 719,6 nghìn tấn, tăng 7,2%; thủy sản khác đạt 923,4 nghìn tấn, tăng 5%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng 9 tháng ước tính đạt 3.114 nghìn tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước (quý III đạt 1.196,8 nghìn tấn, tăng 5,7%), trong đó cá đạt 2.189,5 nghìn tấn, tăng 5,9%; tôm đạt 591,7 nghìn tấn, tăng 8,6%. Trong khi đó, sản lượng thủy sản khai thác 9 tháng ước tính đạt 2.850,9 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước (quý III ước tính đạt 993,8 nghìn tấn, tăng 4%), trong đó cá đạt 2.132,4 nghìn tấn, tăng 4,4%; tôm đạt 127,9 nghìn tấn, tăng 1,2%./.