Với mong muốn tạo lập một diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm từ các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các doanh nghiệp về phát triển các công cụ định lượng trong giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội trong môi trường số, Hội thảo đã nhận được rất nhiều bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý khắp cả nước. Sau khi lấy ý kiến phản biện và thẩm định, Ban tổ chức Hội thảo đã lựa chọn được 58 bài viết tiêu biểu trong số 80 bài viết để đăng trên toàn văn kỷ yếu Hội thảo.

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số

Hội thảo sẽ được tiến hành với Phiên toàn thể gồm báo cáo của GS. Hồ Tú Bảo, một chuyên gia hàng đầu Việt Nam về Khoa học dữ liệu và báo cáo của ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup, một doanh nghiệp dịch vụ dữ liệu Kinh tế - Tài chính hàng đầu Việt Nam. Tiếp sau đó là 02 Phiên chuyên đề song song với các bài viết được chọn lọc trong 5 chủ đề sau:

Chủ đề 1: Phân tích định lượng trong nghiên cứu kinh tế, xã hội

Chủ đề 2: Phương pháp phân tích dữ liệu lớn

Chủ đề 3: Phân tích định lượng trong nghiên cứu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Chủ đề 4: Phân tích định lượng trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong môi trường số

Chủ đề 5: Lý thuyết phân tích định lượng và một số kinh nghiệm đào tạo nhân lực trong bối cảnh phát triển kinh tế số.

Nhiều nghiên cứu trong Hội thảo này đã chỉ ra, cách đo lường ảnh hưởng cũng như mối quan hệ nhân quả giữa ngành công nghiệp số tới phát triển kinh tế và đề xuất những chính sách phát triển kinh tế số phù hợp. Ngoài ra, một số nghiên cứu chỉ ra rằng, nhiệm vụ vô cùng quan trọng cần tập trung để thúc đẩy phát triển nền kinh tế số là việc cần phải nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực của các trường đại học, viện nghiên cứu, đặc biệt là các kiến thức, kỹ năng phân tích định lượng kết hợp với công cụ toán học và tin học hiện đại.

Chính vì vậy, cùng với việc đổi mới chương trình giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học nhằm trang bị cho người học nền tảng kiến thức phân tích định lượng, bắt kịp các xu thế công nghệ mới, thì việc tiến hành hợp tác nghiên cứu kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý trong trường và viện nghiên cứu là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam với nền kinh tế số toàn cầu./.