Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 32.866 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7/2023, do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 118.200 tỷ đồng, bằng 90,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, tổng thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 868.624 tỷ đồng, bằng 63,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,5% so với cùng kỳ.

7 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế đã ban hành 9.990 quyết định, tương ứng với số tiền thuế đã hoàn là 71.825 tỷ đồng, bằng 39% so với kinh phí hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt, bằng 85% cùng kỳ năm 2022.

Shopee, Lazada, Sendo… đã cung cấp dữ liệu cho cơ quan thuế
Shopee đã gửi dữ liệu, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

Đến 17/7/2023, đã có 334 sàn thương mại điện tử gửi dữ liệu, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế, trong đó có nhiều sàn chiếm thị phần lớn như: Shopee, Lazada, Sendo, Voso, Tiki.

Đến nay, đã có 58 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thu NSNN các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp trực tiếp trên Cổng từ đầu năm 2023 đến nay là 3.405 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 7/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 32.711 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 40,8% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,5% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 335.655 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 93,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 32.866,2 tỷ đồng, bằng 151,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7/2023 là 151.325 tỷ đồng, giảm 0,4% so với ngày 30/6/2023, tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 7/2023, ước thu được 25.608 tỷ đồng.

Tập trung hoàn thiện: Đề án Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu

Liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 này, Tổng cục Thuế đặt quyết tâm kịp thời giải quyết các vướng mắc để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định; đề xuất các nội dung nâng cấp Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Trong quý III/2023, tập trung hoàn thiện: Đề án Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu của OECD (Trụ cột II); Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013.

Cùng với tiếp tục chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ, triển khai thành công hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 2 trên toàn quốc, Tổng cục Thuế tiếp tục nghiên cứu giải pháp áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng..., nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Tổng cục Thuế còn tập trung nghiên cứu, xây dựng cổng thông tin điện tử kết nối với các bộ, ngành liên quan, Văn phòng công chứng để chia sẻ dữ liệu nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; tổ chức triển khai ứng dụng Bản đồ số Hộ kinh doanh trên cả nước theo lộ trình đã được đề ra (chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023 triển khai tại 5 Cục Thuế: Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình; Giai đoạn 2 từ ngày 01/02/2024 triển khai đối với 58 Cục Thuế còn lại).

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước; vận hành hiệu quả Cổng tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước, khai thác tăng thu cho NSNN…/.