Thứ hai 15/04/2024 20:37 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình: Bước tiến mới trong thu hút đầu tư
Năm 2017, Hòa Bình phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 8,5%
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022