Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN tỉnh Hòa Bình
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long cùng Đoàn công tác của Tỉnh khảo sát địa điểm quy hoạch nhà ở công nhân tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN tiếp tục phát triển

6 tháng đầu năm 2023, tình hình thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh Hòa Bình tiếp tục ổn định và phát triển.

Tính đến nay, tổng số dự án đầu tư vào các KCN của Tỉnh là 107 dự án, trong đó có 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 519,33 triệu USD và 82 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 15.814 tỷ đồng.

Cùng với đó, các doanh nghiệp KCN đã nỗ lực vượt khó, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp trong các KCN đạt được các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Doanh thu đạt 11.067 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 50,3% kế hoạch; giá trị xuất khẩu đạt 427,04 triệu USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 55,5% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 136,3 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2022; giải quyết việc làm mới cho 707 người lao động, tăng 493,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN tỉnh Hòa Bình
Khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà máy sơn và vật liệu xây dựng Đông Á trong KCN tỉnh Hòa Bình

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

6 tháng đầu năm 2023 đã ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động quản lý nhà nước của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình trong các lĩnh vực được phân cấp như: Quy hoạch, xây dựng, đầu tư, tài nguyên và môi trường, quản lý doanh nghiệp, lao động…, cụ thể:

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng được tăng cường đẩy mạnh. Ban Quản lý đã phối hợp với các cơ quan có liên quan thống nhất, báo cáo UBND Tỉnh quy hoạch bổ sung 8 KCN với diện tích 2.376,7 ha, nâng tổng số KCN đưa vào quy hoạch của Tỉnh là 16 KCN với tổng diện tích 3.857,06 ha; phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện tích hợp ranh giới và diện tích các KCN bổ sung mới vào Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng báo cáo kết quả lập Quy hoạch Tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất KCN theo Quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 09/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức làm việc với các cơ quan có liên quan xác định, báo cáo UBND Tỉnh vị trí xây dựng thiết chế công đoàn và nhà ở công nhân tại các KCN; đề nghị Sở Xây dựng điều chỉnh một số nội dung tại Hướng dẫn số 52/HD-SXD, ngày 28/4/2023 về thực hiện việc tài trợ kinh phí, trình tự tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn Tỉnh. Triển khai thủ tục lập Quy hoạch xây dựng các KCN, trong đó:

KCN Lạc Thịnh: Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đề xuất và được UBND Tỉnh đồng ý chủ trương tạm dừng thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết và cho phép lập Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; triển khai hoàn thành công tác lập Đề cương nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000.

KCN Bình Phú: Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất UBND Tỉnh đồng ý chủ trương; thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán khảo sát lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000; hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị thủ tục xin ý kiến cộng đồng dân cư và các tổ chức thuộc vùng dự án.

KCN Thanh Hà: Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất UBND Tỉnh đồng ý chủ trương và bố trí kinh phí; thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán khảo sát lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000; tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan đơn vị liên quan về nhiệm vụ quy hoạch; trình thẩm định nhiệm vụ phương án khảo sát kỹ thuật địa hình, thẩm định dự toán khảo sát; hoàn thiện hồ sơ, trình Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ khảo sát lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000.

KCN Yên Quang: Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đề xuất và được UBND Tỉnh đồng ý chủ trương cho phép lập Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; đang triển khai công tác lập Đề cương nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000.

KCN Nam Lương Sơn: Tổ chức làm việc, thống nhất với UBND huyện Lương Sơn về ranh giới điều chỉnh quy hoạch.

Các KCN bổ sung mới: Tham mưu UBND Tỉnh trả lời của một số nhà đầu tư về việc đề xuất nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch KCN - Đô thị - Dịch vụ Tân Phong, KCN Thanh Cao.

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN tỉnh Hòa Bình
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long cùng Đoàn công tác của Tỉnh khảo sát tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Công tác quản lý xây dựng được quan tâm thực hiện tốt. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý đã tiếp nhận, cấp mới, điều chỉnh Giấy phép xây dựng 2 dự án; thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở cho 4 dự án; tham gia ý kiến gắn liền tài sản với đất 2 dự án; thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư hạ tầng, đánh giá, giám sát, vốn đầu tư theo quy định.

Ban chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp phát huy cao vai trò, nhiệm vụ được giao trong thực thi nhiệm vụ. Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, ban hành Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; trình Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023; yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng đăng ký kế hoạch, tổ chức làm việc, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo nội dung đăng ký kế hoạch khởi công năm 2023 của KCN Nhuận Trạch, KCN Bình Phú; tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị thống nhất danh mục, giá trị các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại KCN Bình Phú để bàn giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ; tổ chức họp với các ngành, nhà đầu tư hạ tầng các KCN bàn về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng KCN nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng tại KCN Yên Quang, khởi công KCN Bình Phú, Nhuận Trạch; triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Thông báo kết luận số 1985/TB-VPUBND, ngày 17/3/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh; chuẩn bị các nội dung và tham gia đoàn Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy khảo sát một số KCN và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình, tiến độ và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án trọng điểm.

Công tác quản lý tài nguyên được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban đã lập kế hoạch sử dụng đất tại các KCN giai đoạn 2021-2025, rà soát, đăng ký bổ sung các dự án hạ tầng có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng; tham gia ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023; rà soát, đề xuất danh mục các dự án, công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước chưa triển khai trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất KCN đã giao, tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất KCN cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp Tỉnh; báo cáo nhu cầu nguyên, vật liệu phục vụ xây dựng hạ tầng KCN.

Công tác quản lý môi trường luôn được quan tâm theo dõi và chỉ đạo sát sao. Triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường trong các KCN. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý tham gia thẩm định cấp Giấy phép môi trường 3 dự án; thực hiện giám sát quan trắc môi trường tại một số doanh nghiệp tại các KCN và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Công tác phối hợp tại các KCN được triển khai tích cực. Ban phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng để nhanh chóng triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các KCN. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý đã phối hợp lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 104,3 ha (47 ha KCN Nhuận Trạch và 57,3 KCN Bình Phú), đạt 94,8% so với kế hoạch.

Lĩnh vực xúc tiến, thu hút đầu tư được tăng cường đẩy mạnh với nhiều hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, cụ thể:

Ban Quản lý tích cực tuyên truyền môi trường đầu tư vào các KCN thông qua các kênh báo chí (phối hợp các cơ quan báo chí, đài truyền hình Trung ương, địa phương thực hiện phóng sự về các KCN của Tỉnh, về tình hình thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động tại các KCN của Tỉnh), trang website của Ban Quản lý, trang thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình; làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư, giới thiệu các nhà đầu tư thăm quan các KCN; phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất UBND Tỉnh xác nhận, thông báo cho chủ đầu tư hạ tầng Danh mục các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Nhuận Trạch.

Mặt khác, tham gia Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc-Hòa Bình; phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị nội dung, cử công chức tham gia phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư của Tỉnh; tham dự diễn đàn “Trao đổi xây dựng Bộ tài liệu hỗ trợ địa phương thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư trong quá trình triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh”, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; tham dự buổi gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, tham dự Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài… Phối hợp với Sở Công Thương giới thiệu cho một số nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát đầu tư một số KCN của Tỉnh.

Công tác quản lý đầu tư tiếp tục được quan tâm đặc biệt. Ban Quản lý rà soát các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách chậm triển khai thực hiện trong các KCN; yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp tại KCN Lương Sơn thực hiện điều chỉnh thời hạn thuê đất, thời hạn thực hiện dự án; tiếp tục đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Yên Quang, Nhuận Trạch, Bình Phú. Hướng dẫn một số nhà đầu tư thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án, báo cáo đầu tư..., tiếp nhận và xin ý kiến các cơ quan có liên quan về một số hồ sơ điều chỉnh dự án; đôn đốc các doanh nghiệp nộp báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư, giám sát đầu tư theo quy định.

Công tác quản lý doanh nghiệp luôn được quan tâm và chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc. Rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức làm việc, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về kết quả sản xuất kinh doanh, giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định; tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các doanh nghiệp trong các KCN sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp hoạt động trong các KCN và nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN; cử 1 lãnh đạo Ban tham gia Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư; cử 1 công chức của Ban tham gia Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ năm 2023, kế hoạch tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 đến các doanh nghiệp trong các KCN; giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham dự “Diễn đàn phát triển kinh tế, đổi mới công nghệ, bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023”.

Mặt khác, công tác quản lý lao động tiếp tục được quan tâm chú trọng, đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong các KCN. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp có người lao động nước ngoài đang làm việc, Ban Quản lý đã phối hợp với Công an tỉnh rà soát, phát hiện, xử lý người nước ngoài ở lại trái phép

Thường xuyên bám sát các hoạt động của doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời cho họ, đảm bảo không bị gián đoạn sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; phối hợp tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 tỉnh Hòa Bình.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Ban đã triển khai văn bản của UBND Tỉnh về việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng chống dịch và xuất nhập cảnh đến các doanh nghiệp trong các KCN; đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN phối hợp chặt chẽ với y tế các huyện, thành phố tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân, người lao động.

Công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự trong KCN luôn được tăng cường đẩy mạnh, đảm bảo giữ vững ổn định môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN.

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Ban Quản lý giao, góp phần hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, vận hành Trạm xử lý nước thải KCN Bờ trái sông Đà, mang lại nguồn doanh thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Công tác cải cách, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý đã tiếp nhận 26 hồ sơ và 1 hồ chuyển từ năm 2022 sang, giải quyết và trả 23 hồ sơ, còn 04 hồ sơ chưa đến thời hạn giải quyết, 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng thời hạn quy định; trong đó 15/15 hồ sơ có thu phí đều thực hiện thanh toán trực tuyến, đạt 100%.

Công tác thi đua khen thưởng được Ban Quản lý hết sức quan tâm và coi trọng. Ban Quản lý đã tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước không chỉ trong phạm vị cơ quan, mà lan tỏa đến các KCN. Các phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý và người lao động tại các doanh nghiệp KCN; đặc biệt khuyến khích tinh thần phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với các cá nhân và tập thể trong các đơn vị.

Phấn đấu thực hiện toàn diện nhiệm vụ quản lý và phát triển KCN

Căn cứ kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý dự kiến các doanh nghiệp KCN sẽ đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 như sau:

(1) 5 dự án mới đầu tư vào KCN, đạt 45,5% so với kế hoạch.

(2) Các doanh nghiệp trong các KCN đạt được: Doanh thu 22.000 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; giá trị xuất khẩu 770 triệu USD, đạt 100% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 270 triệu đồng; giải quyết việc làm mới cho khoảng 1.800 lao động.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình cho biết trong 6 tháng cuối năm 2023, tập thể Ban Quản lý quyết tâm phấn đấu hoàn thành cơ bản kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của Tỉnh. Theo đó, Ban Quản lý tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện tốt 4 đột phá chiến lược của Tỉnh thuộc lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời đề xuất khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định..

Thứ hai, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại các kế hoạch về phát triển các KCN năm 2023, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh giao.

Thứ ba, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, nhà đầu tư trong việc đề nghị Tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Lạc Thịnh.

Thứ tư, tham mưu triển khai hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tham mưu tổng kết theo quy định.

Thứ năm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành việc lập, trình thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các KCN: Lạc Thịnh, Yên Quang, Bình Phú, Nhuận Trạch, Thanh Hà.

Thứ sáu, thường xuyên tổ chức làm việc, nắm bắt tình tình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc, giám sát chủ đầu tư hạ tầng KCN Yên Quang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1; thi công lắp đặp thiết bị và hoàn thiện các thủ tục về môi trường đối với trạm xử lý nước thải tập trung để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng KCN Nhuận Trạch, Bình Phú triển khai lập, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục có liên quan để trình các bộ, ngành thẩm định sau khi Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt.

Tăng cường phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng..., để đủ điều kiện khởi công dự án đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng KCN Nhuận Trạch trong năm 2023 và KCN Bình Phú trong quý I/2024 theo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 211-TB/TU, ngày 12/5/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Thứ bảy, rà soát, tổ chức làm việc, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về kết quả sản xuất kinh doanh, giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định.

Thứ tám, triển khai hoàn thành kế hoạch thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, kế hoạch bảo vệ môi trường; phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự trong các KCN; kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường đã đề ra. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, môi trường khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong các KCN thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh.

Thứ chín, đối với các dự án đầu tư công: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; thường xuyên rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; báo cáo, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng. Phấn đấu thực hiện đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh (trước 30/6 đạt 50%; trước 30/9 đạt 70%; trước 31/1/2024 đạt 100%). Tổ chức bàn giao các công trình, dự án đầu tư từ nguốn vốn ngân sách nhà nước cho nhà đầu tư hạ tầng KCN Bình Phú sau khi được UBND Tỉnh đồng ý chủ trương; đẩy nhanh tiến độ đưa trạm xử lý nước thải tập trung KCN Bờ trái sông Đà đi vào hoạt động trong quý III/2023.

Chỉ đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2023-2025 theo quyết định của UBND tỉnh; hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Thứ mười, tiếp tục thực hiện tốt công tác kế hoạch, tổng hợp, cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ, dân vận, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi đua khen thưởng...: theo kế hoạch đã đề ra, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN tỉnh Hòa Bình
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long cùng Đoàn công tác của Tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai đầu tư tại KCN Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình