Thứ sáu 23/02/2024 18:31 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Cách biến khách hàng thành nhân viên bán cho bạn
3 đặc điểm khiến khách hàng thấy gắn bó với một sản phẩm
3 cách giúp tăng giá trị sản phẩm thông qua dịch vụ khách hàng tốt
Quan hệ mật thiết với khách hàng đem lại lợi ích gì cho việc kinh doanh?
4 bước chốt sales cho khách hàng khó tính
Tăng cường "tư duy dịch vụ" để tạo niềm tin cho khách hàng
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022