Kiểm tra sản xuất trong KCN TAM DƯƠNG II - KHU A
Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc và các ngành chức năng kiểm tra sản xuất trong KCN Tam Dương II - Khu A

PV: Thưa ông, được biết trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) quan tâm thực hiện tốt, giúp cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN của Tỉnh tiếp tục đi vào ổn định. Xin ông cho biết một số hoạt động nổi bật trong công tác này trong 6 tháng đầu năm 2023?

Ông Nguyễn Công Thắng: Ban Quản lý được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN Tỉnh. Với vai trò, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý luôn triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt được quan tâm chú trọng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát trong các KCN được Ban Quản lý quan tâm đẩy mạnh. Ban luôn theo sát mọi hoạt động của doanh nghiệp, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Một số nhiệm vụ quan trọng được Ban triển khai thực hiện tốt trong 6 tháng đầu năm 2023 đó là: Kiểm tra hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp trong KCN theo Quyết định số 45/QĐ-BQLKCN ngày 24/4/2023; kiểm tra về trật tự xây dựng tại một số đơn vị hạ tầng và doanh nghiệp trong KCN; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và việc chấp hành quy định về lao động tại một số doanh nghiệp trong KCN; trình UBND Tỉnh và đề nghị các đơn vị có thẩm quyền xử phạt hành chính về lĩnh vực môi trường (3 doanh nghiệp); lĩnh vực quản lý sử dụng lao động nước ngoài (2 doanh nghiệp); lĩnh vực đầu tư (2 doanh nghiệp) và lĩnh vực xây dựng (1 doanh nghiệp).

Cùng với đó, công tác phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công trình xử lý chất thải của Dự án Mở rộng KCN Khai Quang; phối hợp với Sở Y tế kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trong các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 726/QĐ-SYT ngày 05/5/2023 của Sở Y tế; phối hợp với Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường xử lý các vấn đề liên quan đến hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp trong KCN; phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động về quản lý sử dụng người lao động nước ngoài tại Công ty TNHH AMO Vina.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy xử lý nước thải KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Hoạt động kiểm tra, giám sát trong 6 tháng cuối năm 2023 được Ban Quản lý đặt trọng tâm vào những nhiệm vụ cụ thể nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Công Thắng: 6 tháng cuối năm 2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong các KCN của Tỉnh. Theo đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, lao động, đầu tư, an toàn vệ sinh thực phẩm trong KCN; phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên ngành kiểm tra quản lý về công tác bảo vệ môi trường tại một số dự án đầu tư trong các KCN; giám sát thúc đẩy việc xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải của các KCN của Tỉnh./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải KCN Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc