“Với tinh thần chủ động, tích cực, quyết tâm chính trị cao, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", trong quý I/2022, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng…”, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón cho biết, tại Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2022, triển khai nhiệm vụ quý II/2022, do UBKT Trung ương tổ chức.

Tập trung kiểm tra các lĩnh vực để xảy ra tham nhũng, tiêu cực
Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón, hoạt động kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng trong quý I/2022. Ảnh: ubkttw.vn

Cũng theo đại diện UBKT Trung ương, số lượng các cuộc kiểm tra trong quý I/2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.043 tổ chức đảng và 8.718 đảng viên, trong đó có 1.521 cấp ủy viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 311 tổ chức đảng, 923 đảng viên; trong đó, UBKT Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 14 tổ chức đảng và 2 đảng viên (gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021), đồng thời chỉ đạo cấp ủy và UBKT cấp ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.

Đại diện UBKT Trung ương cho biết, trong quý I/2022, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 32 tổ chức đảng và 1.953 đảng viên, 266 cấp uỷ viên (chiếm 13,6%). UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng, 1.017 đảng viên, 222 cấp uỷ viên (chiếm 21,8%).

Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội như: công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán… UBKT các địa phương, đơn vị đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.700 tổ chức đảng; kiểm tra 332 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo UBKT Trung ương cho biết, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy, UBKT chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chậm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Có nơi lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Một số UBKT tỉnh ủy chưa thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; cá biệt có nơi chưa thực hiện cả 3 nhiệm vụ cơ bản là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Việc chấp hành quy định về chế độ báo cáo của một số UBKT cấp ủy trực thuộc Trung ương chưa nghiêm…

Tập trung kiểm tra các lĩnh vực để xảy ra tham nhũng, tiêu cực
Theo Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú, cấp uỷ, UBKT các cấp cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Ảnh: ubkttw.vn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá, UBKT các cấp đã nỗ lực, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của UBKT cấp trên...

Nhiều vụ việc xảy ra từ lâu, cũng như những vụ việc mới phát sinh có nhiều khó khăn, phức tạp đều được phát hiện, kiểm tra, kết luận, xử lý kịp thời như vụ việc ở Bình Thuận; vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; vụ việc trong hoạt động chứng khoán; vụ việc về vấn đề đầu tư, huy động vốn tại Sài Gòn Co.op…

Liên quan đến nhiệm vụ trong quý II/2022, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là các quy định, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành. Cấp uỷ, UBKT các cấp cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận. Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn vị trí công tác để xảy ra tham nhũng, tiêu cực…/.