Ngày mai (26/3), TBC sẽ triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Một trong những điểm đáng chú ý trong kế hoạch kinh doanh năm nay, được Hội đồng quản trị của TBC trình đại hội xem xét thông qua là kế hoạch suy giảm cả về doanh thu và lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm trước.

Theo đó, năm nay TBC đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất là 504,7 tỷ đồng doanh thu, 183,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi các con số này đạt được trong năm trước lần lượt là 550 tỷ đồng và 218,2 tỷ đồng. Tương tự, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm nay TBC đặt mục tiêu đạt 156 tỷ đồng, giảm khá nhiều so với kết quả đạt được trong năm trước là 180,9 tỷ đồng.

Để đạt kế hoạch kinh doanh trên, cũng như mở rộng dư địa tăng trưởng doanh thu trong năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2026, TBC tập trung mở rộng đầu tư vào lĩnh vực nguồn điện; hoàn thành lập, duyệt và triển khai thành công Đề án nâng cấp thiết bị, công trình Nhà máy thủy điện Thác Bà giai đoạn 2021-2024; đàm phán và ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam với giá tối ưu và có lợi cho Công ty. TBC còn triển khai và quản lý tốt Dự án Thủy điện Thác Bà 2 đạt chất lượng và tiến độ. Tiếp tục tìm kiếm và khảo sát các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện.

TBC muốn mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật. Ảnh: TBC

Mặt khác, để cải thiện doanh thu, TBC dự kiến mở rộng thị trường và phạm vi cung cấp dịch vụ của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật; duy trì khách hàng khu vực miền Bắc và tăng cường hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước để mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật có giá trị gia tăng cao./.