Chính vì vậy, trong xây dựng quy hoạch cần nhận diện được các điểm nghẽn, thách thức, khai thác hết các tiềm năng, lợi thế, giải phóng các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phát triển bền vững, phù hợp với các xu thế mới.

Thẩm định đường hướng phát triển tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, trong xây dựng quy hoạch cần nhận diện được các điểm nghẽn, thách thức, khai thác hết các tiềm năng, lợi thế, giải phóng các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phát triển bền vững, phù hợp với các xu thế mới.

Xây dựng Quy hoạch: Cơ hội đánh giá tiềm năng, thế mạnh, thách thức của tỉnh

Đồng tình với các quan điểm và gợi ý của Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh chỉ rõ, quy hoạch là cơ hội đánh giá tiềm năng, thế mạnh, thách thức của Tỉnh.

Ông Ninh cho biết, Tỉnh đã tổ chức xây dựng các quy hoạch, trong đó quan trọng nhất là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm hiện thực hóa mục tiêu được Bộ Chính trị đề ra, đặc biệt là mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 09-NQ/TW, đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

"Để đạt được các mục tiêu trên, thì điều kiện tiên quyết là quy hoạch Tỉnh phải đưa ra được mục tiêu, tầm nhìn tốt; do vậy, Khánh Hòa mong nhận được ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện trong thời gian tới", ông Ninh mong muốn.

Khu kinh tế Vân Phong trở thành địa bàn động lực phát triển mới của Tỉnh và vùng

Báo cáo quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra quan điểm phát triển đảm bảo tính khả thi và phát triển lâu dài, tạo nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo; đảm bảo tỷ trọng hợp lý giữa các thành phần kinh tế và bảo vệ nền kinh tế khỏi các tác động toàn cầu bất lợi trong tương lai, tập trung vào đổi mới và đa dạng hóa; đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu, tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tầm nhìn của Khánh Hòa đến năm 2050 có thể được hỗ trợ bởi 3 trụ cột chính là dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp; 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; 6 nhiệm vụ trọng tâm; 4 đột phá.

Thẩm định đường hướng phát triển tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh chỉ rõ, quy hoạch là cơ hội đánh giá tiềm năng, thế mạnh, thách thức của tỉnh. Ảnh: MPI

Quy hoạch Khánh Hòa đưa ra 4 phân vùng quy hoạch chính với những thế mạnh và đặc điểm riêng, bổ trợ cho nhau để triển khai thành công quy hoạch Tỉnh, bao gồm: Khu kinh tế Vân Phong - đóng góp GRDP thấp nhất trong năm 2020, là khu vực chưa phát triển với tiềm năng chưa được khai thác; Vùng trọng điểm gồm thành phố Nha Trang và phía Nam Ninh Hòa và huyện Diên Khánh - khu vực đô thị và điểm nóng phát triển du lịch và dịch vụ lâu năm; Vùng phía Nam gồm thành phố Cam Ranh và đô thị Cam Lâm - trung tâm quốc phòng và logistic địa phương; Vùng phía Tây gồm khu vực nội địa và miền núi - khu vực nông thôn cách biệt và đất chủ yếu là nông nghiệp thuộc các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và phía Tây thị xã Ninh Hòa.

Trong đó, Khu kinh tế Vân Phong sẽ là trung tâm du lịch cao cấp, trung tâm năng lượng (LNG), nuôi trồng và chế biến thủy sản tiên tiến, hệ sinh thái nhà ở và cảng container. Khu vực Nha Trang, Diên Khánh và phía nam Ninh Hòa sẽ phát triển nghỉ dưỡng biển, đảo, nghỉ dưỡng cho người lớn tuổi, thủ phủ thể thao, sự kiện văn hóa công nghệ cao và trung tâm giáo dục - đào tạo. Khu vực Cam Ranh và vùng ven biển Cam Lâm sẽ phát triển thành trung tâm logistics, dịch vụ và công nghiệp quốc phòng, nuôi trồng thủy sản. Khu vực nội địa và miền núi (các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và phía tây Ninh Hòa) sẽ phát triển du lịch sinh thái tâm linh, nông nghiệp giá trị cao, bảo vệ tài nguyên rừng, chế biến thực phẩm công nghiệp.

Theo quy hoạch, định hướng đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; thể hiện rõ vai trò một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Khu kinh tế Vân Phong trở thành địa bàn động lực phát triển mới của tỉnh và vùng Nam Trung Bộ.

Đến năm 2050, Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á; một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống hàng đầu của châu lục. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Các hoạt động kinh tế, xã hội và quản trị của chính quyền vận hành chủ yếu theo phương thức của nền kinh tế số, xã hội số.

Khánh Hòa lựa chọn tăng trưởng bền vững với tăng trưởng GRDP đạt mức 8% trong giai đoạn 2021-2030 và 5% giai đoạn 2030-2050; GRDP bình quân đầu người đạt ~8.000 USD vào năm 2030; các ngành sản xuất, dịch vụ phát triển theo phương thức thông minh và các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các mặt xã hội phát triển hài hòa. Nhân dân và người lao động của Khánh Hòa có đời sống chất lượng cao trong các cộng đồng dân cư được xây dựng lành mạnh, văn minh, tiến bộ. Các di sản và giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Môi trường và cảnh quan thiên nhiên được gìn giữ, nhất là môi trường biển và ven biển; là địa phương đi đầu trong việc thực hiện mục tiêu đưa phát thải khí nhà kính về mức 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Thẩm định đường hướng phát triển tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: MPI

Góp ý hoàn thiện nội dung báo cáo Quy hoạch

Tham gia ý kiến, nhìn chung, các ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang bộ là thành viên Hội đồng thẩm định và ý kiến phản biện của chuyên gia đều cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo Quy hoạch và nội dung Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch, đồng thời tham gia một số ý kiến để hoàn thiện hơn.

Cụ thể, về phương pháp lập quy hoạch và cách tiếp cận đề cập trong Báo cáo quy hoạch, Hội đồng thẩm định yêu cầu rà soát lại nội dung để đảm bảo sự tích hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật về quy hoạch; đặc biệt là việc sử dụng chung dữ liệu về điều tra hiện trạng, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng liên kết vùng, phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển và việc thống nhất các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển ngành, lãnh thổ trong quá trình lập quy hoạch.

Các thành viên Hội đồng cũng đề nghị xem xét, xác định rõ định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí không gian trên địa bàn cấp huyện đảm bảo tính thống nhất.

Hội đồng cũng yêu cầu cơ quan lập Quy hoạch bổ sung quan điểm lấy kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm là trọng tâm và là yếu tố then chốt để phát triển du lịch; bổ sung quan điểm và nguyên tắc phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các thành viên trong Hội đồng thẩm định cũng đề nghị rà soát, luận chứng lại mục tiêu tổng quát, đến năm 2030 tỉnh Khánh Hòa sẽ ở đâu trong bức tranh chung của Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ, của cả nước; tính khả thi của mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và trở thành tỉnh có công nghiệp hiện đại, có GRDP bình quân đầu người cao nhất tiểu vùng Nam Trung Bộ (bằng TP. Đà Nẵng) hoặc nằm trong top 15 tỉnh, thành phố có GRDP cao nhất nước; bổ sung chỉ tiêu kinh tế biển vì Khánh Hòa là trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; tính toán lại GRDP (8.460 USD hay là 189 triệu đồng); bổ sung chỉ tiêu kinh tế số phù hợp với Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 03/11/2022.

Hội đồng đề nghị cơ quan soạn thảo phân tích, đánh giá cụ thể để lựa chọn ngành động lực, chủ đạo cho phát triển của Tỉnh trong thời kỳ quy hoạch trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh phù hợp với chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực trong nước và xu hướng phát triển thế giới; bổ sung các đột phá về lĩnh vực du lịch, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để tăng năng suất và năng cao giá trị sản phẩm; tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; đề nghị nghiên cứu tính toán đến yếu tố nguồn nhân lực, lực lượng lao động khi xây dựng các kịch bản phát triển để đảm bảo khả thi, thực hiện được các mục tiêu đề ra.

Các thành viên Hội đồng cũng lưu ý, việc phát triển đô thị khu vực Cam Lâm cần được nghiên cứu và cân nhắc kỹ hơn tính khả thi của dự án.

Về phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn Tỉnh, Hội đồng đề nghị phân tích, luận chứng cụ thể để lựa chọn ngành động lực, chủ đạo cho phát triển của Tỉnh trong thời kỳ quy hoạch trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh, phù hợp với chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực trong nước và xu hướng phát triển trên thế giới.

Về phương án phát triển các khu công nghiệp, bổ sung các khu công nghiệp, cần rà soát và luận chứng rõ, đặc biệt là việc sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đảm bảo theo quy định.

Quy hoạch đã nhấn mạnh đến phát triển bền vững, hướng đến nền kinh tế đa dạng, bên cạnh phát triển du lịch, phát triển logistic gắn với khu công nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; vừa phát triển du lịch, văn hóa, cảng biển, sân bay… mỗi khu vực đều tạo ra động lực phát triển, tạo cho sự phát triển chung của Ttỉnh và liên kết vùng, Khánh Hòa sẽ là Tỉnh thành tăng tốc và phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Hội đồng thẩm định thông qua dự thảo Quy hoạch

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cảm ơn ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, của thành viên Hội đồng và các chuyên gia, qua đó giúp tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác quy hoạch; khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trước khi trình phê duyệt.

Về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch, ông Tuân khẳng định, tỉnh Khánh Hòa nhận thức rõ, không thể phát triển kinh tế mà hủy hoại môi trường và Tỉnh đã đưa ra các kế hoạch cụ thể. Đồng thời làm rõ thêm một số nội dung về kịch bản tăng trưởng; các ngành, lĩnh vực ưu tiên; phát triển đô thị…, với tinh thần cầu thị, Tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, xây dựng, hoàn thiện quy hoạch.

"Đây là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý quan trọng cho việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh thực hiện các đột phá phát triển; phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội - môi trường; hướng tới phát triển bền vững và đảm bảo phát triển bền vững trong dài hạn gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh", ông Tuân nêu rõ.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành bỏ phiếu với kết quả 100% đồng ý thông qua dự thảo Quy hoạch với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung.

Để sớm hoàn thiện quy hoạch theo quy định, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến; bổ sung và làm rõ một số nội dung về quy trình từ lúc bắt đầu lập đến lúc hoàn thiện quy hoạch; làm rõ hơn việc tích hợp theo quy định của Luật Quy hoạch; làm rõ hơn các điểm nghẽn, vấn đề có tính chất đột phá, bứt phá, khai thác được tiềm năng lợi thế; đặc biệt, cần lưu ý về cơ cấu ngành kinh tế; về thu hút nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược, tạo hiệu ứng lan tỏa, cần phải thay đổi cơ cấu, thu hút đầu tư; rà soát và làm rõ đâu là khâu đột phá, đâu là trụ cột, đâu là động lực mới cho tăng trưởng; lựa chọn các ngành, rà soát phù hợp với quy hoạch cấp trên và luận cứ của thứ tự ưu tiên; liên kết phát triển các vùng động lực, hành lang ưu tiên; nhu cầu sử dụng đất; lưu ý về môi trường biển và an ninh nguồn nước./.

Cho phép áp dụng chính sách đặc thù phát triển Khánh Hòa từ ngày 1/8/2022 Cho phép áp dụng chính sách đặc thù phát triển Khánh Hòa từ ngày 1/8/2022

Quốc hội cho phép áp dụng thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1/8/2022 và ...