Kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực giảm

Cụ thể là, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 04/2017 ước tính đạt 16,70 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 4,60 tỷ USD, giảm 7,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 12,10 tỷ USD, giảm 1,4%.

Dệt may là một trong số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm trong tháng 04/2017

Đáng chú ý là một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch xuất khẩu tăng trong những tháng trước nhưng trong tháng này, lại giảm mạnh. Đơn cử như: Hàng dệt may giảm 12%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 20,1%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 11,7%; sắt thép giảm 30,9%; hạt tiêu giảm 16% so với tháng trước.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2016, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 04/2017 tăng 16,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 19,1%. Kim ngạch một số mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 42,5%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 34,3%; điện thoại và linh kiện tăng 17,4%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 61,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 17,3 tỷ USD, tăng 13,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 44,0 tỷ USD, tăng 16,1%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước gồm: Hàng dệt may đạt 7,5 tỷ USD, tăng 9,1%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 7,3 tỷ USD, tăng 44,3%; giày, dép đạt 4,2 tỷ USD, tăng 9,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 4 tỷ USD, tăng 38,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỷ USD, tăng 14,4%...

Trong 4 tháng đầu năm 2017, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 11,9 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đến là EU đạt 11,3 tỷ USD, tăng 8,8%; Trung Quốc đạt 8,6 tỷ USD, tăng 45,1%; ASEAN đạt 6,7 tỷ USD, tăng 26%; Nhật Bản đạt 5,2 tỷ USD, tăng 19,3%; Hàn Quốc đạt 4,4 tỷ USD, tăng 32%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 03/2017 ước tính đạt 17,50 tỷ USD, giảm 4,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,00 tỷ USD, giảm 3,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,50 tỷ USD, giảm 5,2%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với tháng trước là: Điện tử, máy tính và linh kiện giảm 4,6%; điện thoại và linh kiện giảm 8,2%; xăng dầu giảm 29,5%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 17,9%; phân bón giảm 15,2%. So với cùng kỳ năm 2016, kim ngạch nhập khẩu tháng 04 tăng 24,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 18%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 64,1 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 25,8 tỷ USD, tăng 24,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,3 tỷ USD, tăng 25,3%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 11,3 tỷ USD, tăng 38,9%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 10,5 tỷ USD, tăng 24,7%; điện thoại và linh kiện đạt 4 tỷ USD, tăng 22,2%; sắt thép đạt 3,3 tỷ USD, tăng 45,4%...

Về thị trường nhập khẩu 4 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 17,6 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2016. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 13,7 tỷ USD, tăng 45,3%; ASEAN đạt 8,9 tỷ USD, tăng 20,4%; Nhật Bản đạt 5,1 tỷ USD, tăng 16,9%; EU đạt 3,8 tỷ USD, tăng 24,3%; Hoa Kỳ đạt 3 tỷ USD, tăng 23,1%.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tháng 04/2017, cả nước nhập siêu 800 triệu USD. Tính chung 04 tháng đầu năm 2017 nhập siêu 2,74 tỷ USD, bằng 4,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,49 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,75 tỷ USD./.