Cụ thể về sản xuất nông nghiệp, tính đến trung tuần tháng 11/2022, cả nước thu hoạch được 1.326,7 nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,4% diện tích gieo cấy và bằng 101,2% cùng kỳ năm trước. Vụ mùa năm nay, mặc dù lượng mưa lớn, nhưng các địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản điều tiết nước; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ công tác chống ngập úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do các yếu tố bất lợi của thời tiết gây ra, nên sản xuất vụ mùa đạt kết quả tốt, năng suất tăng so với năm trước. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa mùa năm nay của cả nước ước đạt 52,9 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha so với vụ mùa năm trước; sản lượng ước đạt 8,21 triệu tấn, tăng 152 nghìn tấn. Cùng với đó, diện tích gieo trồng lúa thu đông năm 2022 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 648,7 nghìn ha, giảm 70,6 nghìn ha so với vụ thu đông năm trước do sản xuất vụ này không ổn định, không chủ động được nguồn nước, bên cạnh đó vụ lúa thu đông năm nay còn bị tác động bởi giá phân bón, vật tư đầu vào tăng cao, nên người dân hạn chế đầu tư hoặc chuyển sang trồng cây lâu năm cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Tháng 11/2022, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định
Tháng 11/2022, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định

Trong tháng 11/2022, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Hiện là thời điểm người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn gia súc, gia cầm để cung ứng ra thị trường vào dịp lễ, tết cuối năm và đầu năm mới. Để ổn định thị trường sản xuất và tiêu thụ gia súc, gia cầm trong nước, cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp chống đầu cơ, thao túng giá, đảm bảo lợi ích của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Tính đến ngày 23/11/2022, cả nước không còn dịch lợn tai xanh; dịch lở mồm long móng còn ở Gia Lai; dịch cúm gia cầm còn ở Nghệ An, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang; dịch viêm da nổi cục còn ở Đắk Lắk, Bến Tre và dịch tả lợn châu Phi còn ở 19 địa phương chưa qua 21 ngày.

Về sản xuất lâm nghiệp tháng 11/2022, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 33,6 nghìn ha, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 18,3 triệu cây, tăng 6,4%; sản lượng củi khai thác đạt 1,6 triệu ste, tăng 7,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.019,8 nghìn m3, tăng 9%. Sản lượng gỗ khai thác tăng cao so với cùng kỳ do diện tích rừng trồng đến tuổi cho thu hoạch và nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ tăng. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao so với cùng kỳ: Tuyên Quang đạt 132,8 nghìn m3, tăng 71,7%; Thanh Hóa đạt 70,9 nghìn m3, tăng 17,2%; Nghệ An đạt 179,5 nghìn m3, tăng 12%; Quảng Ngãi đạt 276,6 m3, tăng 11,3%.

Tính chung 11 tháng năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 260,6 nghìn ha, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 96,5 triệu cây, tăng 5,3%; sản lượng củi khai thác đạt 17 triệu ste, tăng 1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 17,6 triệu m3, tăng 6,6%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng qua là 58,2 ha, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu do rừng bị chặt, phá với 46,8 ha, tăng 26,8%; diện tích rừng bị cháy là 11,4 ha, giảm 58,5%. Tính chung 11 tháng năm 2022, cả nước có 1.047,6 ha rừng bị thiệt hại, giảm 58,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 37,9 ha, giảm 97,5%; diện tích rừng bị chặt, phá là 1.009,7 ha, giảm 1,6%.

Về thủy sản, sản lượng thủy sản tháng 11/2022 ước đạt 802,3 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 577,2 nghìn tấn, tăng 3,2%; tôm đạt 115 nghìn tấn, tăng 3,7%; thủy sản khác đạt 110,1 nghìn tấn, tăng 2%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng qua ước đạt 521,6 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, cá đạt 363,5 nghìn tấn, tăng 5,5%; tôm đạt 101,3 nghìn tấn, tăng 4,2%. Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng qua ước đạt 280,7 nghìn tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 213,7 nghìn tấn, giảm 0,4%; tôm đạt 13,7 nghìn tấn, tương đương cùng kỳ năm trước; thủy sản khác đạt 53,3 nghìn tấn, giảm 0,6%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 261,8 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ do giá xăng dầu tăng cao và tình trạng thiếu lao động khai thác, nên gây khó khăn cho việc khai thác xa bờ.

Tính chung 11 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 8.253 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 5.943,9 nghìn tấn, tăng 2,6%; tôm đạt 1.124,8 nghìn tấn, tăng 7,7%; thủy sản khác đạt 1.184,3 nghìn tấn, tăng 1,2%./.