Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư

Trong tháng 8/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư với nhiều hình thức xúc tiến đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ và thông qua các doanh nghiệp đã và đang đầu tư kinh doanh thành công trong các KCN của Tỉnh. Một số hoạt động cụ thể như:

Chuẩn bị tài liệu xúc tiến đầu tư phục vụ chuyến công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại nước Áo và Italia; xây dựng video giới thiệu môi trường đầu tư, tài liệu xúc tiến đầu tư của Ban gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung toàn Tỉnh.

Tham dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh Tochigi- Nhật Bản.

Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh: Công ty Cổ phần 4EN Hàn Quốc thực hiện dự án Than sinh học; tham gia tiếp và làm việc với các nhà đầu tư: Đoàn Katian Capital Partners; đoàn lãnh đạo Trường quản lý Thái Sơn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 9/8/2023; đoàn lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty Tân Thuận tìm hiểu môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Thu hút đầu tư tăng cao

Trong tháng 8/2023, Ban Quản lý các KCN đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 5 dự án, trong đó: 4 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 14,1 triệu USD và 1 dự án trong nước với vốn đầu tư đăng ký 243,59 tỷ đồng. Đồng thời cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 7 lượt dự án, trong đó: 6 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 13,24 triệu USD và 1 dự án trong nước (DDI) với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 321,57 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 8/2023 là 27,35 triệu USD và 565,16 tỷ đồng.

8 tháng đầu năm 2023, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 17 dự án FDI mới và 28 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 445,53 triệu USD (cấp mới: 229,56 triệu USD; tăng vốn: 215,97 triệu USD), đạt 171% so với cùng kỳ năm 2022 và 127% kế hoạch năm 2023; thu hút 9 dự án DDI và 4 lượt dự án DDI tăng vốn với tổng vốn đầu tư dự án DDI cấp mới và tăng them là 5.681,3 tỷ đồng (cấp mới: 3.744,5 tỷ đồng; tăng vốn: 1.936,8 tỷ đồng), đạt 260% so với cùng kỳ năm 2022 và 189% so với kế hoạch năm 2023.

Trong tháng 8/2023, Ban Quản lý các KCN thực hiện chấm dứt hoạt động đầu tư cho 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 8,68 triệu USD.

Tính đến ngày 15/8/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc là 467 dự án, gồm 106 dự án đầu tư DDI với tổng vốn đầu tư là 32.254,25 tỷ đồng và 361 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.251,1 triệu USD.

Toàn cảnh KCN Sông Lô I, tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Sông Lô I, tỉnh Vĩnh Phúc

Theo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, trong tháng 9/2023, Ban dự kiến cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 1-2 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 2-3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 5-7 triệu USD; đồng thời cấp mới, điều chỉnh tăng vốn cho 1-2 dự án DDI với tổng vốn đăng ký khoảng 50-100 tỷ đồng.

Để đạt được hiệu quả các chỉ tiêu trên, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua các kênh xúc tiến đa dạng, trong đó tập trung xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua công tác hỗ trợ trực tiếp cho các nhà đầu tư đến thăm quan, tìm hiểu môi trường đầu tư vào các KCN của Tỉnh (hướng dẫn thủ tục về đầu tư, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN trong địa bàn Tỉnh)./.

Nhà máy FDI trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy FDI trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc