Cụ thể là, trong tháng 9/2020, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 27.252 xe, bao gồm: 20.630 xe du lịch, tăng 34% so với tháng trước; 6.396 xe thương mại, tăng 29% và 226 xe chuyên dụng, giảm 16% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.826 xe, tăng 28% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.426 xe, tăng 41% so với tháng trước.

Nhìn vào tình hình tiêu thụ xe trong tháng 9/2020 cho thấy, sản lượng tiêu thụ ô tô có sự tăng trưởng đáng kể so với tháng trước, mặc dù so với cùng kỳ năm 2019 chỉ tăng nhẹ 2%. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 đang diễn biến bất lợi, nền kinh tế tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thì mức tăng này là tín hiệu đáng mừng cho ngành công nghiệp ô tô.

Theo số liệu thống kê của VAMA, trong 9 tháng đầu năm 2020, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 23%; xe thương mại giảm 20% và xe chuyên dụng giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 17%, còn xe nhập khẩu giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 1: Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường từ tháng 01 đến tháng 9/2020

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 9/2020, sản lượng tiêu thụ của các thành viên đạt 26.848 xe, giảm 1% so với cùng kỳ, nhưng tăng 30% so với tháng trước. Theo đó, lượng xe ô tô du lịch giảm 0% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng tăng 40% so với tháng trước. Tương tự, xe thương mại lần lượt giảm 3% và tăng 28%. Xe chuyên dụng giảm 12% và tăng 44%. Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 23% trong khi xe nhập khẩu giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét riêng tường thành viên VAMA cho thấy, nếu so với cùng kỳ năm 2019, sản lượng tiêu thụ tiếp tục giảm, tuy nhiên nếu so với tháng trước thì doanh số tiêu thụ đều tăng. Cụ thể là: Sản lượng tiêu thụ của Thaco đạt 59.790 xem, chiếm 34,6% thị phần, twang 30,6% so với tháng trước nhưng giảm 11% so với cùng kỳ; Tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 41.109 xe, chiếm 23,8% thị phần, tăng 25,9% và giảm 28%; Mitsubishi với sản lượng tiêu thụ đạt 17.228 xe, tăng 8,9% và giảm 11%; Honda tiêu thụ đạt 16.520 chiếc, tăng 10,9% và giảm 31%...